Kdy je spolupráce jen ztráta času?

Ilustrační snímek

Chceme-li být efektivnější, musíme lépe spolupracovat. To je heslo většiny současných firem, které se stává ještě aktuálnějším v době rostoucího počtu zaměstnanců pracujících na dálku a využívání sociálních či cloudových technologií k podpoře práce. Firmy se snaží prosazovat spolupráci jako možnost úspory peněz i času, často si však neuvědomují, co vlastně efektivní spolupráce obnáší. To pak vede k využívání technik spolupráce, které jsou spíše ztrátou času zaměstnanců. Jak to vypadá, když se spolupráce nedaří, popsal nedávný článek na serveru Entrepreneurcom.

Skupinové uvažování

Nebezpečným produktem spolupráce často bývá tzv. skupinové uvažování, jehož cílem je uchování shody ve skupině na úkor samostatného rozhodování jednotlivců. Výsledkem mohou být špatná skupinová rozhodnutí, která by nevznikla, pokud by členové skupiny rozhodovali samostatně. Jak tomu předejít? Veďte členy svého týmu k tomu, aby si předem samostatně připravovali své návrhy a poté je sdíleli s kolegy.

Dlouhé porady

Nikdo neudrží pozornost na tříhodinové poradě a nedokáže si zapamatovat, co bylo vyřčeno. Chcete-li skoncovat s dlouhými poradami, na kterých se stejně nic nevyřeší, stanovte si limit maximálně půl hodiny pro poradu. Jasně si určete, co budete řešit a jmenujte zapisovatele, který shrne diskutované body pro ostatní a rozdělí úkoly.

Povinná spolupráce

Moderní technologie slouží k tomu, aby nám usnadňovaly práci. Proto také vznikají specializované programy určené pro týmovou práci. Pokud však firma nařídí všem svým zaměstnancům, aby používali pouze nástroje speciálně vytvořené pro týmovou práci, ve výsledku tím pouze přidělá práci jednotlivcům. Tyto programy nejsou dostatečně pružné, aby umožňovaly individuální zpracování informací. Zaměstnanci potřebují možnost individuálně si organizovat informace, aniž by museli neustále spolupracovat s celým týmem.

Otevřené kanceláře

Opravdu je pro vaše lidi lepší, aby sdíleli jeden pracovní prostor bez ohledu na své individuální preference? Ujistěte se, že nabízíte dostatek prostoru, kde je klid a zaměstnanci se mohou soustředit na svou práci.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com