Kdo nedeleguje, není manažer

Proč mám učit druhé, aby něco dělali místo mě, když to sám udělám rychleji? Byla by to zbytečná ztráta času. Tímto způsobem uvažují především začínající manažeři, ale i někteří zatvrzelí staří bardi, kteří se obávají ztráty své autority.

Manažer, který nedeleguje, však dosáhne jen toho, že se jeho tým začne nudit a přestane mu věřit. Sám se brzy vyčerpá a může i vyhořet. Ve výsledku tedy neudělá více, ale méně práce.

Manažery by kromě hotové práce měl zajímat také rozvoj dovedností podřízených. A právě proto by měli umět delegovat. Delegování totiž neznamená jen přidělování úkolů.

Je to nástroj, který má zajistit, aby každý člen týmu, včetně jeho samotného, mohl přispívat k plnění obchodních cílů firmy a neustále se učit novým znalostem a dovednostem.

Chcete-li správně rozdělovat práci mezi ostatní, musíte nejprve rozumět autoritě, píše server Fastcompany.com.

Musíte se umět rozhodovat, kdy se vzdát své autority a proč. Konkrétně jde o autoritu, kterou delegujete ve třech oblastech – rozhodování, využití zdrojů a řešení problémů. Možnosti jsou následující.

Kdy nedelegovat

Nedelegujte své základní odpovědnosti, jako je například řízení výkonnosti týmu nebo řešení problémů, které mohou ohrozit výsledky celého týmu. Většinu personálních záležitostí musíte řídit sami. Nezbavujte se také odpovědnosti za činnosti, pro které ostatní nemají kvalifikaci, nebo by je nestihli splnit v daném termínu.

Kdy delegovat vytváření nápadů

Pověřit druhé odpovědností za nové nápady, je vhodné v situaci, kdy vám jejich znalosti mohou výrazně pomoci, nebo když chcete posílit zapojení členů svého týmu do společné práce. Vždy však musíte být připraveni vyslechnout si nové nápady a zvážit, zda je využijete.

Kdy delegovat úkoly

Delegujte odpovědnost za splnění úkolů, které jsou jasně dané a nevyžadují příliš náročné rozhodování. Jedná se o fázi, která přichází až po rozhodnutí, jaký nápad realizovat. Zaměstnanci tedy budou vědět, co mají udělat, a získají určitou volnost v tom, jak to udělat.

Kdy delegovat autoritu

Odpovědnost za splnění úkolu, který vyžaduje náročnější rozhodování, můžete delegovat tomu, kdo má dostatečnou kvalifikaci nebo úkol zvládne, když jej trochu podpoříte.

Zkuste se více zaměřit na to, jak efektivně umíte využít svůj pracovní čas. Co můžete delegovat, abyste se mohli věnovat strategičtější práci?

-kk-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company