Kdo chce řídit projekty, musí řídit i svého šéfa

Ilustrační snímek

Chcete-li uspět v řízení projektů, musíte kromě jiného umět řídit i svého nadřízeného. Znamená to naučit se vnímat souvislosti jeho očima a hledat výhody pro vás oba. V opačném případě se vystavujete riziku zbytečných nedorozumění, frustrací a ztrát času na obou stranách. Jak tedy řídit směrem nahoru?

Pochopte postoje a priority svého šéfa

Podívejte se na váš byznys z jeho pohledu a uvědomte si, co je pro něho důležité. Porady s vámi nemusejí být jeho největší prioritou, když už si však na vás udělá čas, přicházejte včas a dobře připraveni.

Najděte jeho silné a slabé stránky

Jakmile budete vědět, co vašemu šéfovi příliš nejde, můžete mu v této oblasti nabídnout svou pomoc, a posílit tak vaše vztahy. Zajímejte se také o zpětnou vazbu ohledně práce, kterou por něj děláte a možnosti zlepšení.

Zjistěte, jaký styl práce váš šéf preferuje

Někteří šéfové jsou velmi pružní a neformální, jiní vyžadují formální jednání a velkou kontrolu nad projekty. Podle toho upravte své pracovní postupy. Pomozte svému nadřízenému, aby vypadal dobře díky tomu, že dodržujete termíny, odvádíte kvalitní práci, nepřekračujete rozpočty a rychle řešíte problémy.

Zachovejte loajalitu a důvěryhodnost

Nepřekračujte svého šéfa, následujte jeho vedení a příklad. Neznamená to, že s ním nemůžete diskutovat nebo jej žádat o bližší vysvětlení některých informací, znamená to však zůstat loajální. Výjimkou jsou pouze případy, kdy se děje něco nezákonného.

Naučte se spolupracovat

Váš šéf má v rukou vaši další kariéru, a proto dává smysl naučit se jej řídit tak, aby to bylo ku prospěchu vám oběma. Mluvte s ním o tom, čeho chcete dosáhnout a požádejte o pomoc, jak to zrealizovat.

-kk-

Zdroj: Project Smart - britský portál věnovaný projektovému řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Smart