Jste lídr zaměřený na transakce, nebo na transformaci?

Dnes známe dva hlavní přístupy k leadershipu. Jeden z nich upřednostňuje zefektivňování zavedených procesů, zatímco druhý se snaží změnit status quo a hledá nové cesty posuzování problémů a přemýšlení vůbec. Web business2community.com nám tyto soupeřící přístupy představil. Na jaké straně jste vy?

Transakční leadership

Tento přístup usuzuje, že lídři jsou ve svých pozicích proto, protože jsou více kompetentní než jejich podřízení. Proto by měli přijímat rozhodnutí, přidělovat úkoly a nastavovat cíle pro ostatní zaměstnance. Tito lídři rád stanovují měřítka, na základě kterých mohou hodnotit výkony ostatních. Jejich očekávání jsou díky tomu velice srozumitelná. Také nemají problém poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu, jejich zaměstnanci tak vždy vědí, co je třeba zlepšit. Lídři tohoto typu zastávají názor, že zaměstnanec je motivován svým zájmem a nikoli smyslem pro nějaký společný cíl nebo zvláštní účel. Proto využívají různých forem odměn a postihů.

Jejich rozhodování vychází z organizační struktury a jejich úsilí je zaměřeno na to, jak dělat věci rychleji a levněji. Transakční leadership se nesnaží zpochybňovat to, jak je organizace nastavena. Místo toho se soustřeďuje na zvyšování efektivity procesů a udržení pořádků, které již existují. Proto je tento přístup k leadershipu vhodný pro zavedené společnosti, kde už jsou všechny procesy nastaveny. Protože už přinášejí kýžené výsledky, je jedinou výzvou neustále je zlepšovat a zajistit, aby běžely maximálně hladce a levně.

Transformační leadership

Na druhé straně jsou transformační lídři, kteří chtějí své zaměstnance inspirovat a sdílet s nimi touhu uspět. Jejich vize jsou to, co dodává energii celému týmu. Projekty nejsou vnímány jako něco nezbytného, ale spíše jako cesta vedoucí ke zlepšení. Když se ukáže, že pro dosažení úspěchu jsou potřeba nové postoje a hodnoty, tito lídři je vítají.

Pro transformační lídry je tým souhrnem jedinců, kteří jsou každý expertem ve své oblasti. Jako takoví by se proto měli podílet na rozhodování a na plánování, protože každý z nich má čím přispět.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com