Jsou genderové rozdíly ve skutečnosti mocenské?

Ilustrační snímek

Co myslíte – liší se nějak muži a ženy v tom, zda přijmou první nabídnutou mzdu v nové práci, nebo se radši pokusí vyjednat si lepší podmínky? Jedním z důvodů toho, že si dnes ženy vydělávají v průměru jen 77 % toho co muži je právě to, že o svých mzdách nevyjednávají. Daleko častěji se spokojí s první nabídkou. V průzkumu společnosti McKinsey bylo zjištěno, že 52 % mužských studentů MBA vyjednávalo, aby dostali lepší nabídku, zatímco tak u studentek tak učinilo jen 17 %. Experiment také ukázal, že muži si prostě snáze a daleko pravděpodobněji řeknou o peníze, zatímco ženy ne.

Nevěra: Rozdíly mezi ženami a muži

Studie mnohokrát potvrdily, že muži podvádějí více než ženy. Existuje několik teorií, proč tomu tak je, ale většina z nich se zakládá na tom, že ženy se nevěry nedopouštějí tak často proto, že by musely nést následky v podobě nechtěného těhotenství. Proto si také, obecně řečeno, daleko pečlivěji vybírají své sexuální partnery.

Nicméně i u žen je možné zvýšit míru nevěry – stačí jim dát moc. Joris Lammers z Kolínské univerzity provedl studii, ve které požádal více než 1 500 zaměstnanců, aby ohodnotili své mocenské postavení ve firmě na škále od 0 do 100. Poté se jich zeptal, jestli své partnery podvádějí často, nebo téměř vůbec. Jaký byl závěr? Ti, kteří měli více moci, tvrdili, že jsou také častěji nevěrní. Efekt byl téměř shodný jak pro muže, tak pro ženy. Chování mužů i žen je tedy do značné míry ovlivněno tím, kolik moci mají.

Společnost a normativní stereotypy

Změnit to, jak mocní se cítíme, však řeší jen polovinu problému. Ženy jako skupina totiž mají méně moci než muži. Proto ženy čelí ještě dodatečné bariéře, aby svou moc uplatňovaly. Očekává se od nich totiž, že se budou chovat submisivně a že budou ostatní opečovávat. Výsledkem jsou dva protichůdné a neslučitelné požadavky, díky kterým jsou vlivné ženy trestány za to, že moc skutečně mají a používají ji. Tato nešťastná a nesnadná situace je vytvořena tím, jaká očekávání společnost má. Stereotypy jsou dvojího druhu. Popisné stereotypy, které popisují to, jak se lidé pravděpodobně zachovají, a normativní stereotypy, které říkají, jak se lidé chovat mají.

Mimo jiné bylo zjištěno i to, že když kandidát na pracovní pozici odpoví asertivně a snaží se vyjmenovat své úspěchy, bude pokládán za sebejistého a kompetentního – aspoň pokud je muž. Pokud by se takto asertivně prezentovala žena, daleko častěji bude vnímána jako nesympatická a jako někdo, kdo se na danou práci nehodí.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company