Jen ať použijí vlastní hlavu!

Pokud chcete své zaměstnance vzdělávat a zdokonalovat důsledně, potřebujete využívat i problémy k podpoře učení. Učení vyžaduje myšlení. Když budete myslet a řešit problémy za své zaměstnance, nic tím nezískáte. Tím, že je budete zachraňovat, nebudou více zaangažovaní ve své práci. Nebo tím, že jim budete říkat, co mají dělat. Ani kdyby je uplácel odměnami za lepší práci. Všechny tyto přístupy zesilují tupost a hloupost. Místo toho musíte využívat chyb a problémů jako příležitost, jak přimět zaměstnance myslet. Například, když se cokoliv nedaří, můžete:
* ptát se, proč se to stalo – zkoumat, jak byla určitá činnost provedena, nikoli kdo ji provedl; obviňování nepomůže k prevenci podobných chyb do budoucna; veďte zaměstnance k hodnocení a vylepšování jejich vlastních metod;
* ptát se po všech možných řešeních daného problému – zaměstnanci často udělají první věc, která je napadne, a nepřemýšlí o jiných možnostech.
* ptát se zaměstnanců na jejich vlastní záchranný plán – znovu se ptejte na různé nápady, nechte zaměstnance vybrat ten nejlepší; nemusí to být ten, který byste vybrali vy jako manažer.
-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com