Jednoduché cvičení odhalí vaše skutečné hodnoty

Ilustrační snímek

Chcete-li být důvěryhodným lídrem, musíte nejprve porozumět svým vlastním přesvědčením a hodnotám, které vás motivují a formují vaše chování. Nevíte, kde začít? Nevadí. Pojďte si s námi sestavit seznam svých 7 nejdůležitějších hodnot s pomocí článku zveřejněného na webu management.about.com. Najdete tam seznam 89 různých hodnot. Poté se řiďte následujícími instrukcemi.

1. Vyškrtněte to, co pro vás není nijak důležité.

2. Zakroužkujte hodnoty, které jsou pro vás naopak velice důležité. To, co není vyškrtnuté ani zakroužkované pro vás je nejdůležitější, ale ne nejvíce.

4. Nyní projděte to, co jste zakroužkovali. Pokud přijdete na to, že nějaká velmi důležitá hodnota chybí, připište ji.

5. Teď přichází čas finálního výběru: Musíte zvolit 7 hodnot, které jsou pro vás naprosto nejzásadnější.

6. A nyní těchto 7 hodnot seřaďte podle toho, jak je vnímáte, od té nejdůležitější až po tu nejméně důležitou. 


Projevují se tyto vaše nejdůležitější hodnoty dostatečně v tom, jak vedete lidi? Odpovězte si na tyto 2 otázky.

Zná každý z vašich kolegů vaše priority?

Znají vaši kolegové váš názor na to, co je nejdůležitější? Pokud ne, uspořádejte poradu, na které si o tom promluvíte. Měli byste mít přehled nejen o svých hodnotách, ale také o tom, jaké hodnoty pokládají za důležité vaši spolupracovníci.

Dodržujete své vlastní hodnoty?

Nyní se zamyslete nad tím, zda je vaše každodenní chování vedeno hodnotami, které jste si vybrali jako své nejdůležitější. Někdy možná polevujete a řídíte se v duchu hodnot, které pro vás však nejsou důležité. Možná že si uvědomíte, že někdy zrazujete sami sebe a svá nejhlubší přesvědčení.

-jk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management