Je vaše společnost dostatečně uvědomělá?

Je vaše společnost dostatečně uvědomělá?

Ilustrační snímek

Přídavné jméno „uvědomělý“ získalo v našem povědomí díky dřívějšímu komunistickému režimu poněkud pejorativní nádech. Máme tendenci vztahovat jej k politice a osobní angažovanosti. Termín uvědomělý podnik (conscious enterprise) však skutečně existuje a v západním světě se velmi často používá, zejména v současné době. Přesto kolem něj zůstávají jisté nezodpovězené otázky. Co je to vlastně ten uvědomělý podnik?

Uvědomělý podnik je podnik, v jehož rámci se zaměstnanci společně podílejí na rozhodování a jsou si vědomi dopadu svých rozhodnutí na celou společnost i jednotlivé její členy. Vytvářejí tak pracovní komunitu v duchu etických norem, tolerance a spolupráce, nikoli již překonaného trendu zastrašování podřízených, netolerance a destruktivního přístupu k zaměstnancům. Manažeři uvědomělého podniku se proto svých podřízených část ptají na otázky, které jim pomáhají vytvářet efektivní manažerské strategie, například:

- Čeho myslíte, že by si zaměstnanci naší firmy měli být vědomi?
- O čem byste chtěl být více informován vy sám?
- Jakých pět věcí byste dnes podnikli, abyste začali prosazovat vámi navržené hodnoty?

Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online