Je vaše prezentace přitažlivá pro odlišné typy osobností?

Ilustrační snímek

Použijme typologii MBTI a rozdělme lidi na ty, kteří upřednostňují smysly, a na ty, kteří upřednostňují intuici. Tak rozdělíme naše diváky na skupiny, které se liší v tom, jak přistupují k informacím. Jde nám o to, zda upřednostňují detaily, zda mají rádi procesy a pořádek a jak před nimi můžeme mluvit. Zatímco lidé zaměření na smysly preferují fakta, lidé, kteří jsou intuitivní, upřednostňují širší kontext, mají rádi propojení, souvislosti a analogie. Zajímá je změna a to, co by mohlo být, spíš než to, co je.

Lidé orientovaní na smysly

Hlavním problémem lidí, kteří se řídí primárně svými smysly, je to, že prezentace pro ně vůbec není přirozené médium. Podle jejich názoru jsou prezentace vždy spíše povrchní. Raději by měli detailní popisky a co nejvíce informací, tvrdí článek na webu presentationmagazine.com.

Lidé založení intuitivně

Pro intuitivní lidi jsou prezentace snesitelnější a přirozenější. Jsou smířeni s tím, že v prezentaci není čas ani prostor věnovat se všem podrobnostem dané problematiky. Vlastní prezentace těchto lidí však často bývají až příliš povrchní a špatně strukturované. Často se v nich jedna věc propojuje s druhou, ale ono propojení není zrovna zřejmé a jasné.

Připravte úspěšnou prezentaci

Snad už máte představu o tom, jaký typ jste vy sami. Nyní se musíte pokusit přemýšlet jako typ opačný. Popřemýšlejte o tom, co děláte, trochu jinak. Chcete najít něco, co bude funkční pro obě skupiny, protože ve vašem publiku se zcela jistě vyskytnou zástupci obou. Pokud znáte někoho, kdo je opačný typ, můžete ho požádat, aby s vámi prezentaci prošel a řekl vám, která její část jej nejvíce irituje.

Dobrý nápad je zahrnout více detailů do přílohy – tím nejlépe uspokojíte lidi orientované na smysly. Můžete tedy například promítnout URL na plátno a vytištěnou přílohu ukázat a nechat kolovat. Lidé orientovaní na smysly budou spokojeni a lidé intuitivní nebudou znechuceni kvůli tomu, že byste je zahltili příliš podrobnými a rozvláčnými vysvětleními.

-jk-

Zdroj: Presentation Magazine - portál věnovaný prezetacím a veřejnému vystupování
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentation Magazine