Je váš šéf narcis nebo trpí bipolární poruchou?

Potřebujete zvládnout svého problematického šéfa? Začněte tím, že rozpoznáte, v čem spočívá jeho problém.

Ilustrační snímek

Během dlouhodobého stresu se může i ten nejodolnější manažer změnit k horšímu. Mohou se projevit existující předpoklady pro psychické problémy. Když u manažeři dodržují dysfunkční vzorce chování, tato jejich porucha může díky jejich vlivu nakazit a postihnout celé týmy nebo oddělení. Dysfunkce se tak šíří dál – proto je lepší problém řešit zavčasu.

V případě, že se setkáte s dysfunkčním manažerem, ne vždy je nutná klinická intervence. Leckdy postačí koučové nebo i jen pomoc kolegů, kteří mohou přispět svým porozuměním a empatií, tvrdí článek připravený obchodní školou INSEAD.

Narcistický top manažer

Narcismus má své výhody. V malých dávkách totiž posiluje sebevědomí a asertivitu. Nevýhody pak jsou sobectví a pocit, že dotyčný má na vše nárok. To jej vede k přesvědčení, že se na něj nevztahují žádná pravidla.

Základ narcismu je nejistota, která obvykle vzniká v dětství a často přetrvává až do dospělosti. Tito lidé potřebují získávat od ostatních uznání, a proto se často oboří na ty, kdo se opováží je kritizovat, a trestají ty, kteří se odmítají podřídit jejich bláznivým požadavkům.

Klíčem ke zlepšení situace je uvědomit si, že hluboko pod slupkou narcismu je velmi křehké ego. Každá kritika, jakkoli jemná, je potom vnímána jako hrozba. Buďte proto opatrní. Opakovaná zpětná vazba od kolegů na stejné úrovni však může zafungovat dobře.

Bipolární top manažer

Největším problémem zde jsou velké změny nálad. V manickém stavu má dotyčný neodolatelné nadšení a elán. Po chvíli však přijdou deprese a útlum, dotyčný se stáhne do ústraní.

Vzhledem k tomu, že bipolární top manažeři žijí v neustálém strachu z přicházející pohromy, mají tendenci k mikromanagementu podřízených. Přebírají tak na sebe zvýšenou odpovědnost, která jim přináší ještě další, dodatečný stres. To vede ke konfliktům s rodinou, přáteli a mohou nastat také problémy s drogami a alkoholem.

Tito manažeři by měli delegovat některé své rozhodovací pravomoci a úkoly na ostatní a také jim prospějí léky, které stabilizují jejich náladu.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge