Je práce z domova to pravé pro vás?

Ilustrační snímek

Možnost práce z domova je velmi žádaný benefit. Stále více a více pracovníků zjišťuje, že flexibilita, kterou domácí kancelář umožňuje, je pro ně výhodná až nezbytná. To platí obzvláště v případě studentů a rodičů malých dětí. „Home office“ je také důvodem, který je stále častěji brán v potaz při výběru zaměstnavatele. Firma, která nejen výše uvedeným skupinám zaměstnanců takovou flexibilitu umožní, pak může počítat s tím, že její lidé hned tak neutečou k jinému zaměstnavateli. I když práce v kolektivu ostatních přispívá ke kreativitě a posiluje týmového ducha, někdy je prostě lepší být sám, píše web business2community.com.

Nižší náklady

Jasnou výhodou práce z domova jsou nižší náklady pro firmu. Když zaměstnanci pracují na dálku, firma utratí méně za nájmy prostor, za pohonné hmoty do nádrží služebních aut, ale i za firemní obědy a občerstvení.

Tiché a klidné prostředí

Pro některá zaměstnání je nezbytné nebýt rušen. Právě proto jsou webdesignéři a konstruktéři rádi, když mohou pracovat z domova, protože tam si mohou uzpůsobit podmínky tak, aby mohli nerušeně a dlouho přemýšlet. Mnohé technické profese tak zaznamenávají nárůst produktivity práce poté, co je umožněna práce z domova. Na druhé straně existuje řada povolání, kde je nezbytná přítomnost pracovníka přímo na pracovišti, typicky například právní firmy a zdravotnická zařízení. Když je ale pro pracovní výkon nezbytné dlouhé a nerušené duševní úsilí, pak je možnost klidné a tiché domácí kanceláře velice žádoucí.

Možné nevýhody

Problémy nastávají tehdy, pokud se vyrušení nevyhnete ani doma. Je těžké stanovit si hranice a pravidla, když se zároveň staráte o malé dítě. A práci z domova nemůžete povolit každému, protože někdo mívá problém se sebekázní. Je třeba sledovat, zda má dotyčný pracovník odpovídající výsledky. Určitým řešením je používat při práci z domova firemní počítač. V takovém případě totiž můžete určité aktivity a celkovou výkonnost pracovníka monitorovat.

Jaké jsou vaše zkušenosti s prací na dálku? Co se vám nejvíce osvědčilo a co naopak nefunguje? Co si myslíte, že je hlavní překážkou širšího zavádění práce na dálku ve firmách?

Více článků na toto téma si můžete přečíst v naší rubrice Práce na dálku.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com