Jazykové kurzy pro zaměstnance nelze vybírat naslepo

Studium jazyků ve firemních kurzech probíhá na začátku většinou s nadšením, ale často není konečný výsledek takový, jaký si původně na začátku představujeme. Kurzy skončí na poloviční cestě a výsledky vyzní do ztracena. Zadavatel (zaměstnavatel) má pak pocit, že své peníze investoval nevhodně, že lektoři, kteří kurzy vedou, nejsou schopní a tudíž neefektivní. V některých případech tomu tak skutečně sice je, ale přesto se pokusíme naznačit, které souvislosti by si měl zadavatel (zaměstnavatel) na samém počátku dobře rozmyslet a uvážit.

Nejdříve je velmi nutné stanovit cíl a pravidla – vždyť i vzdělávání je podnikový proces jako každý jiný – jeho výsledkem však není hmatatelný produkt, ale obohacení znalostního portfolia zaměstnanců a tím i firmy. Stanovení cíle by měl vždy předcházet rozbor stávající situace – je proveden tzv. jazykový audit, který diagnostikuje stávající znalosti potencionálních účastníků vzdělávacích jazykových kurzů. Pak proběhne určení cílů výuky. V praxi to konkrétně znamená určení, kdo a co se má učit, jak často to bude a jakou formu bude mít samotný kurz.
Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz