Jasný plán: Cesta k úspěšnému implementování strategie

Ilustrační snímek

Mnoho manažerů zažívá potíže, když se snaží uvést v život schválenou strategii. Dobré nápady a jejich uskutečnění, to jsou přece jenom dvě rozdílné věci. Proč zavádění strategie tak často končí nezdarem? Existují tři oblasti, na které je třeba dávat pozor. Podle webu theleadershiphub.com to je především kolektivní zapojení, disciplína při zavádění do praxe a pečlivá příprava plánu.

Často máme dobré nápady, ale musíme také být schopni je realizovat. Jinak jsou úplně k ničemu.

To řekl CEO společnosti Philips. Podobný názor má i bývalý CEO společnosti Royal Dutch Shell. Když i výkonným ředitelům těch největších společností dělá implementace strategií starosti, pak lze očekávat, že ani pro manažery ostatních společností to nebude bezproblémový úkol.

Komunikace, která přiměje zapojit se

Několik slidů promítnutých během konference strategii nezavede. Musí být vytvořen plán implementace, který bude jasně vyjadřovat priority i to, co se od zaměstnanců vlastně očekává. Do tvorby takového dokumentu by měli být zapojeni všichni klíčoví stakeholdeři.

Dokument musí pokrýt následující oblasti:

1) kam chceme jít (naše vize)

2) proč je změna potřeba (co je na dnešní realitě špatně)

3) jaká rozhodnutí nás tam dostanou (naše strategické priority)

4) co bude žádoucím výsledkem

5) jak dosáhneme oné změny – kroky, které podnikneme, načasování a zdroje

Pravidelné doplňování je důležité

Dokument popisující plán zavádění strategie může navádět energii a činnosti mnoha lidí a oddělení. Společná orientace na klíčové kroky je naprosto nezbytným předpokladem pro úspěšné zavedení strategie. Strategický plán nikdy není statickým dokumentem, protože v podstatě nikdy není dokončen. Neustále se vyvíjí spolu s tím, jak jde čas a jak se objevuje zpětná vazba. Strategické priority se mohou měnit s tím, jak se mění prostředí celého byznysu.

Nezabývejte se nepodstatnými drobnostmi

Někdy se objeví provozní problémy. Jelikož však jejich řešení nemá strategický význam, neměly by se kvůli nim odkládat činnosti, které mohou být pro implementaci strategie mnohem důležitější.

-jk-

Zdroj: The Leadership Hub - globální online komunita věnovaná leadershipu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Leadership Hub