Jak získat nadprůměrné charisma

Charismatičtí lidé vyzařují sebedůvěru a sebevědomým lidem jsou ostatní ochotni důvěřovat. Překvapivě se ukazuje, že sebevědomí je pro vytváření důvěry důležitější než vaše úspěchy v minulosti.

Ilustrační snímek

3 hlavní složky charismatu jsou:

  • Umění vyjádřit se – schopnost lehce zahajovat a udržovat hovor a dobře vyjádřit vlastní pocity
  • Umění zapadnout – schopnost jednat vhodně a přiměřeně, tak, aby to vyhovovalo náladě a sociálnímu složení jakékoli skupiny
  • Umění vnímat – schopnost dobře naslouchat ostatním

A jak se charismatičtí lidé chovají?

Buďte přesvědčiví a pozorní vůči ostatním

Když charismatičtí lidé vejdou do místnosti, doslova je projasní svou sebedůvěrou. A jakmile už jsou na místě, jsou vždy připraveni naslouchat ostatním. Při poslechu proto i vy ukažte, že se staráte o víc než jen o to, co nejrychleji poskytnout odpověď nebo radu.

Ostatní se budou cítit vaší pozorností oceněni. Charismatičtí lidé jsou pozorní vůči ostatním a ostatní jim díky tomu chtějí být na blízku. Pokládejte ostatním otázky, usmívejte se na ně a udržujte oční kontakt. Buďte k nim vnímaví.

Charismatičtí jedinci mají vášeň. Tato jejich vášeň motivuje lidi kolem nich. Silné emoce jsou nakažlivé, a tak pokud máte vedle sebe někoho, kdo má drive a je vždy optimistický, pravděpodobně něco z toho pochytíte také.

Nechovejte se jako nejdůležitější člověk na světě

Raději buďte přístupní. Pokud je někdo vlídný a na nic si nehraje, patrně ho shledáte okouzlujícím. Charismatičtí lidé mluví jednoduše a snadno se s nimi komunikuje. Když jsou velmi dobře informovaní, ochotně a otevřeně sdílejí informace s ostatními. Vědí, že kdyby si hráli na důležité, na nikoho ve skutečnosti nezapůsobí – leda na snoby.

-jk-

Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success