Jak zapadnout do nového pracovního týmu?

Přijali jste nového zaměstnance, jehož schopnosti a zkušenosti odpovídají nárokům pozice? Proč se ale některým nováčkům stále nedaří zapadnout do pracovního kolektivu? O tuto problematiku se zajímal server The Daily Muse v nedávném článku. Zde je několik poznatků:

Nehovoříte stejným jazykem

Kultura organizace stejně jako jakékoliv jiné společenství přijímá jednotný jazyk a způsoby, v jejichž rámci jednotlivé procesy a dění ve společnosti fungují. Pro nově příchozího mohou být zavedené pojmy nebo způsob jednání matoucí a cítí se oddělený od ostatních lidí. Čím složitější je kultura i jazyk společnosti, tím hůře má nováček šanci do ní proniknout a čas, který by měl trávit seznámením se s pracovní náplní, musí věnovat orientaci v prostředí firmy. Z toho žádné benefity neplynou. Jak z toho ven?

1. Učte své zaměstnance vřelosti

Některé organizace trénují zaměstnanecké dovednosti k automatické identifikaci nových kolegů a jejich ocenění očním kontaktem, úsměvem a pozdravem. Může se to zdát zcela banální, ale pro prvotní utváření vztahů zcela zásadní.

2. Utvořte přehled

Firemní procesy, postupy i jazyk uchovaný pouze v povědomí stávajících zaměstnanců je velkou zhoubou pro nové kolegy v kolektivu. Sepište přehledně veškeré důležité informace i firemní žargon pro lepší a rychlejší orientaci nováčků.

3.  Proveďte nováčky

Interní zvyklosti, žargon i vtípky jsou pro nováčka velkou neznámou. Objednáváte si pravidelně společně oběd? Jdete s kolegy v úterý po práci do posilovny? Přidělte novému kolegovi kompetentního průvodce z řad stávajících zaměstnanců, který mu pomůže se rychleji začlenit.

4. Získejte zpětnou vazbu

Kontinuální pokrok v oblasti začleňování do kolektivu je taktéž důležitý. Zajistěte tedy zpětnou vazbu od nových zaměstnanců a zjistěte, co pro ně bylo nejvíce matoucí, nepochopitelné, problematické… Z těchto informací máte šanci vybudovat ještě mnohem lepší a přehlednější firemní kulturu než doposud.

5. Korigujte žargon

Obraťte se na někoho důvěryhodného, kdo není zcela zasvěcený do firemního jazyka a projděte s ním žargon firemní dokumentace. Pravda, technickým pojmům se nevyhnete. Jste si ale jisti, že jsou všechny ostatní termíny srozumitelné a nenahraditelné?

-bn-

Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse