Jak začít s delegováním

Existují určité úkoly, které musejí vykonávat manažeři, jako je například koučování zaměstnanců, poskytování inspirace, řízení, společné vytyčování cílů apod. Existují však i každodenní úkoly, které by manažeři měli delegovat podřízeným. Hledáte-li pomoc s delegováním, začněte následujícími kroky:

- Analyzujte minulost. Určete si, co je třeba udělat a kdy. Jaké cíle jsou očekávány? Jaké úkoly mohou vykonat vaši podřízení?

- Vyberte vhodného zaměstnance. Znalosti a dovednosti vybraného zaměstnance by měly odpovídat přidělovanému úkolu. Zvažte, zda nebude potřeba školení.

- Uspořádejte schůzku. Osobně se sejděte s vybraným zaměstnancem a vysvětlete daný úkol, jeho cíle a očekávané výsledky. Pak nechte na zaměstnanci, jakou cestu ke splnění úkolu si vybere.

- Sestavte plán. Zaměstnanec by měl být schopen předložit manažerovi svůj plán řešení úkolu.

- Projděte plán. Seznamte se se zaměstnancovým plánem a odsouhlaste jej, splní-li požadované parametry úkolu.

- Sledujte pokrok zaměstnance. Pravidelně se scházejte a poskytujte zpětnou vazbu, aby zaměstnanec zůstal na správné cestě.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools