Jak vznikají konflikty identity

Rozdíly v sociální identitě zaměstnanců vedou často ke konfliktům na pracovišti. Napětí mezi skupinami s různou sociální identitou způsobuje neustálý tlak. Ten pak může jednoho dne přerůst ve velký problém. Vedoucí pracovníci by proto měli vědět, proč tyto konflikty vznikají a zajistit, aby k nim nedocházelo. Článek specifikuje čtyři důvody:

- Konflikt hodnot.
Nastává, když firma požaduje po zaměstnancích něco, co se vymyká jejich přesvědčení. Normy jedné skupiny narážejí na normy druhé skupiny a to je špatně.
- Urážlivé poznámky. Zaměstnanci je mohou říkat úmyslně i neúmyslně. Také humor jedné skupiny zaměstnanců může být pro jinou skupinu urážející.
- Konflikt zvyků nebo symbolů. Využívání určitých postupů nebo symbolů – včetně sloganů na tričkách, nálepek na auta nebo tetování – může být velice rušivé.
- Upřednostňování. Může mít celou řadu forem – hodnocení výkonnosti, povyšování zaměstnanců, nábor nebo jednoduché nadržování určité osobě nebo skupině zaměstnanců při rozhodování.

Při odstraňování tlaku způsobeného rozdílnou sociální identitou zaměstnanců můžete využít dva postupy.
- Kontrolujte prostředí. Organizační prvky, jako jsou pravidla, postupy a kultura, jsou základem úspěchu. Je třeba podporovat otevřený dialog mezi zaměstnanci. Firma by neměla tolerovat na pracovišti žádnou diskriminaci.
- Podnikněte konkrétní akci. Konflikty sociální identity mohou způsobit ještě větší problémy, když je budete ignorovat. Konkrétní kroky závisejí vždy na příslušné zemi a její kulturní situaci.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership