Jak vybírat program a metody školení

Jak vybírat program a metody školení

Mnoho vedoucích pracovníků se domnívá, že největšími překážkami v úspěšné realizaci nejdůležitějších projektů jsou nedostatečné znalosti a zkušenosti zaměstnanců. Ačkoli je školení často považováno za nutné zlo, může celý výše uvedený problém pomoci řešit. To však pouze za předpokladu, že se správně zvolí typ školení a poskytne se těm správným lidem ve správnou dobu.

Hlavním problémem, který obvykle musí firmy v tomto kontextu řešit, je způsob poskytování školení. Jak to udělat, aby se školení zúčastnili všichni lidé a aby kvůli tomu nemuseli jezdit do střediska, které je vzdáleno desítky či stovky kilometrů? Existuje několik možností, jak školit zaměstnance:
* Školení ve třídě. Je obvykle nákladné, protože se musí uhradit doprava vyučujícího do místa, kde se školení pořádá.
* Učebnice a příručky. Levné a přenosné řešení, ovšem nepružné – informace se nedají přizpůsobit potřebám školených zaměstnanců a nedají se aktualizovat.
* Širokopásmová řešení s využitím videotechnologií. Umožňují živou výuku bez nutnosti cestování, výdaje na vybavení jsou však poměrně vysoké.
* Internetová výuka s instruktorem. Představuje stejné výhody jako předchozí řešení, navíc je obvykle levnější. Jediným nedostatkem je poměrně malá interaktivita.
* CD-ROM. Má interaktivní obsah, ale dá se těžko aktualizovat a vyžaduje motivaci na straně studentů.

Firmy se musí zamyslet nad tím, které médium (výukový kanál) je pro ně nejvhodnější. Musí brát v úvahu zejména typ obsahu (jak často musí být aktualizován, zda umožňuje postupovat vlastním tempem), potřeby školených zaměstnanců (zda si zaměstnanec jen upevňuje stávající znalosti nebo se potřebuje naučit něco nového, jaké funkce zastávají jednotliví studenti) a dostupnost technologií (možnost připojení na Internet, vzdálenost).
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe