Jak vám pomůže virtualizace ve správě vašich podnikových zařízení?

Roman Těšík, Avnet Academy

Ať už jste malá firma či součást nadnárodní korporace, dnešní doba vyžaduje výrazné propojení každodenních pracovních úkonů s moderními IT technologiemi. Málokdo si uvědomuje, že za úspěchem společnosti stojí nejen schopní lidé, ale také technická řešení. Podniková IT zařízení jsou sice nenápadným, ale velice důležitým prvkem firemního úspěchu a zdrojem spokojenosti zaměstnanců. Roman Těšík, technický specialista a lektor vzdělávacího střediska Avnet Academy, nastiňuje důvody, proč využívat virtualizační řešení k větší efektivitě vašeho podniku a jakým způsobem v této oblasti vzdělávat vaše IT specialisty.

 

Virtualizace: Co přináší?

Díky IT technologiím můžeme nejen posílat e-maily, ale i ukládat velké množství dat a přistupovat na vzdálená místa v rámci vaší sítě. Důležité je proto jejich efektivní využívání a také správa. Mnoho podniků však podle mého názoru stále důležitost této oblasti podceňuje a neefektivně využívá svá stávající podniková řešení. Ať už z pohledu kapacity řešení či výkonu, kdy je například průměrně využíváno pouze 5-10 % jeho potenciálu. Moderním trendem, který přináší podnikům úsporu nákladů a dovolí jim svou infrastrukturu efektivně využívat, je virtualizace.

Jedná se o snižování počtu stávajících podnikových zařízení a jejich konsolidaci, tedy sloučení a sdílení více služeb v rámci jednoho systému. Virtualizace umožňuje naplno maximálně využít možnosti podnikových systémů z pohledu výkonu a kapacity. Díky tomu, že společnost může provozovat více řešení běžících na jednom systému, zvyšuje jejich utilizaci a tím šetří náklady nejen pořizovací, ale i provozní. Implementace virtualizačních řešení přináší benefity také vašim IT administrátorům, kteří podnikovou infrastrukturu spravují. Díky konsolidací se starají o méně systémů a mají tak větší přehled o dění v podnikovém IT.

Úspora nákladů a jednodušší správa vašeho IT

Virtualizace navíc nabízí další možnosti v podobě řešení vysoké dostupnosti (výpadek komponenty řešení se neprojeví na dostupnosti služby), bezpečnosti a díky ní je umožněno rozšíření podnikové informační infrastruktury o cloudová řešení. V rámci této hybridní platformy probíhají data a operace s nimi v různých, i geograficky rozdělených, prostředích dynamicky vznikajících na základě aktuálních potřeb podniku (např. požadavků na výkon). Umožňuje rychlejší vývoj nových řešení, jejich testování a nasazení.

Virtualizace s sebou přináší nejen úsporu nákladů, komplexnější řešení a větší přehled o dění v podnikové infrastruktuře. Je nezbytně nutné, aby ti, kteří řešení navrhují, i ti, kteří je posléze budou spravovat, dobře principy virtualizaci pochopili a samozřejmě měli dobrou znalost daného virtualizačního produktu. Troufám si dokonce říci, že virtualizace s sebou totiž přináší úplně novou perspektivu: vyžaduje od IT administrátorů změnu koncepčního myšlení.

Odborné vzdělávání s Avnet Academy

Všechny dovednosti a znalosti z oblasti virtualizace získají vaši IT administrátoři a techničtí pracovníci v rámci odborných VMware kurzů, které nabízí společnost Avnet a její vzdělávací středisko Avnet Academy. Portfolio těchto kurzů je široké, přičemž jednotlivé kurzy jsou tematicky zaměřeny na určité virtualizační produkty společnosti VMware. Účastníci se v rámci nich dozvědí nejen koncepční znalosti o daných řešeních, ale také získají detailní technický vhled do dané problematiky.

Příkladem takovéhoto kurzu může být v současnosti nejvyhledávanější kurz VMware nabízený vzdělávacím střediskem Avnet Academy VMware vSphere: Install, Configure, Manage. Tento kurz účastníkům umožňuje do hloubky porozumět tomu, jak spravovat infrastrukturu libovolně velkého podniku. Pod dohledem kvalifikovaných lektorů se naučí dané řešení navrhovat, implementovat, spravovat a řešit případné problémy v běžném provozu. Kromě toho získají poznatky z praxe, což je z mého pohledu, jakožto lektora, tím nejcennějším aspektem kurzu. Článek o tomto kurzu si můžete přečíst ZDE.

V Avnet Academy totiž nezůstáváme pouze u teoretických znalostí, ale snažíme se poskytnout maximum dostupných informací získaných z našich vlastních zkušeností. Na tento základní kurz pak navazují pokročilé kurzy umožňující další rozšíření studentových znalostí a expertizy v oblasti virtualizace. Neváhejte se proto s námi vzdělávat!

 

Avnet Academy je od roku 2013 vzdělávacím střediskem společnosti Avnet, předního distributora IT řešení v České republice. Zabývá se zejména přeprodejem a realizací odborných školení velkých IT výrobců jako je IBM nebo VMware, a také jejich prodejní podporou v podobě světově uznávaných certifikací. Vzdělávací středisko disponuje učebnami vybavenými nejmodernější technikou, které denně pojmou desítky účastníků kurzů nebo certifikací. Každý rok se zde úspěšně vyškolí a získá odborný certifikát více než 800 studentů z řad IT profesionálů i běžných uživatelů technologických řešení.