Jak udělat z diskuze přínosný manažerský nástroj

Ilustrační snímek

Web management-issues.com si všiml, že manažeři jsou ustavičně ve spěchu. Neustále se snaží splnit své cíle a termíny. Proto šetří čas, kde to jde – i v komunikaci s kolegy.

Stará dobrá diskuze je důležitá

E-maily a ostatní prostředky elektronické komunikace komunikaci samotnou urychlily a usnadnily. Jenže stará dobrá diskuze jeden na jednoho je stále ještě cenná. A to, že na ni nezbývá čas, to se stává až příliš často. Zvláště pro stydlivější lidi je příjemné, že se mohou komunikací na dálku vyhnout riziku, že se situace, kdy s někým mluví tváří v tvář, nějak zvrtne a stane trapnou. Všichni však hluboko uvnitř víme, že bychom měli ostatním věnovat čas, který si zasluhují. Proč? Protože právě reálné konverzace jsou to, co formuje a zlepšuje vztahy na pracovišti.

Chcete být dobrý manažer? Postavte se k tomu čelem

Angažovanost zaměstnanců má přímý dopad na výsledky firmy. Angažovanost a individuální produktivita jsou zase silně provázány s osobou přímého nadřízeného a vztahem, který k němu dotyčný pracovník má. Efektivní konverzace jsou proto silným nástrojem schopného manažera, který ví, jak jeho vlastní chování může ovlivnit chování celého týmu.

Pomůcka DOTS

Pomůže vám, aby všechny vaše diskuze tak efektivní a přínosné, jak je to jen možné.

Definition (definice) – každé téma musí být na začátku definováno.

Outcomes (výsledky) – výsledky, kterých chcete dosáhnout, musí být stručně popsány.

Think ahead (myslete dopředu) – musíte vědět, co se kdy v rámci diskuze odehraje.

Steps (jednotlivé kroky) – mějte diskuzi pevně v rukou, veďte ji.

Rámec DOTS je užitečná pomůcka, která vám dává návod na to, jak přistupovat k diskuzi. Samozřejmě je zde i mnoho dalších faktorů. Musíte ukázat, že svého podřízeného respektujete, musíte vhodně používat řeč těla a musíte zapojit svou vybroušenou schopnost naslouchat. Také mějte porozumění a úctu ke všem osobnostním typům a tomu, jak komunikují.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues