Jak u svých podřízených zabránit syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření je velmi závažným stavem, který ohrožuje nejenom pracovní výkonnost a motivaci zaměstnance, ale i jeho zdraví. Vyhořelý pracovník ztrácí zájem o svoji práci, není schopen efektivně pracovat, je unavený a nemá žádnou motivaci. Bez zásahu zvenčí tato situace často končí tak, že pracovník odchází ze své současné pozice, ať už ze svého popudu nebo z popudu zaměstnavatele. Každý manažer by se měl snažit o maximální prevenci syndromu vyhoření mezi svými podřízenými. Jaké jsou nejčastější důvody, které k vyhoření vedou, a jak jim můžete z pozice manažera zabránit?

Ilustrační snímek

Špatná rovnováha mezi pracovním a osobním životem

Častým nešvarem, který se dlouho nijak nemusí projevovat, ale který nakonec může přerůst v závažný problém, je neschopnost zaměstnance vybalancovat osobní a pracovní život. Jestliže se dlouhodobě někdo snaží excelovat jak v pracovním, tak i rodinném životě, často se pak stává, že cítí frustraci ze situace v obou těchto sférách. Prevencí tohoto problému je nabídnout svým podřízeným flexibilitu a porozumění v řešení osobních záležitostí, aby se necítili pod tlakem a aby nezanedbávali osobní rovinu svého života.

Pocit nedostatečného docenění

Podle Management Today se vyhořelí pracovníci často vyjadřují tím způsobem, že se cítí nedoceněně. Mnohdy jim připadá, že výsledky jejich práce nikdo neoceňuje a že si jejích úsilí nikdo nevšímá. Člověk s takovými pocity pak často ztrácí motivaci podávat dobrý výkon ve své práci a velmi rychle ztrácí o svoji práci zájem. Proto je nutné nejenom podřízené dostatečně oceňovat, když prokáží velké úsilí v rámci své pozice, ale dát jim i pocit, že jejich práce má nějaký hlubší, dlouhodobý smysl, na který mohou být při konání svých povinností hrdi.

Malé pravomoci

Neméně zásadním problémem je pocit zaměstnance, že nemá vliv na dění ve firmě. Tento problém nastává hlavně pokud má jejich manažer sklony k mikro-managementu, tedy k dohledu nad všemi detaily práce daných zaměstnanců. Dejte podřízeným určitou volnost a manévrovací prostor, ve kterém si částečně svoje věci mohou dělat tak, jak chtějí. Vložte do nich svoji důvěru a dejte jim tak pocit, že můžou o svém osudu a o své práci rozhodovat.

Přehlcení prací

Stres, který má svůj původ v tom, že zaměstnanec nezvládá přidělenou agendu, se můžu naakumulovat a po určité době může vyústit až do fáze vyhoření. Problémem je, že mnoho pracovníků nemůže nebo nechce přiznat, že práci, která je jim přidělena, nezvládají, a nikdo z nadřízených tak nemá šanci zasáhnout dříve, než se problém rozroste do neřešitelných rozměrů. Nastavte kulturu u vás v týmu tak, aby se vaši podřízení nebáli o těchto problémech mluvit a aby v rámci vašeho oddělení panovala atmosféra, která jim umožňuje přiznat, že nezvládají to, co se závazali plnit.

 

-mm-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today