Jak svému týmu úspěšně nastavit dlouhodobé cíle

Nikdo nemůže být úspěšný, pokud si neumí dobře a efektivně nastavit cíle a vytyčit cestu, jak se k těmto cílům dostat. To samé platí samozřejmě i o týmech. A týmový manažer je ten, který svým podřízeným má pomoci společné cíle nastavit, pochopit a pak jich i docílit.

Ilustrační snímek

Jak by měly vypadat dlouhodobé cíle vašeho týmu a jak byste je měli nastavit – to radí příspěvek na blogu Briana Tracyho.

Specifické cíle

Cíle musí být především konkrétní. Nesmí být jen vágní, neurčitou představou. Musí být jasně definované a konkretizované, například pomocí čísel nebo specifických met.

Měřitelné cíle

S prvním bodem souvisí i ten druhý. Vámi vytyčené týmové cíle musí být měřitelné. „Zlepšit se v prodeji“ není měřitelný, a tedy ani dosažitelný cíl. Pokud byste ale váš cíl definovali jako „dosáhnout do půl roku navýšení prodejů o 15%“, tak s tím už se dá pracovat.

Realistické cíle

Nesnažte se dávat příliš ambiciózní, nereálné cíle. Výsledkem by akorát byla ztráta motivace pracovníků. Dávejte dosažitelné, realistické cíle.

Relevantní cíle

V tomto případě relevantností cílů myslíme to, že pracovníci mohou výsledek skutečně ovlivnit. Pokud by byly pracovníkům dány cíle, které ale nejsou pod jejich pracovní agendou ani kontrolou, těžko jich mohou dosahovat.

Časově ukotvené cíle

I dlouhodobé cíle musí mít jasně danou časovou osu. Určete, dokdy chcete jednotlivých cílů dosáhnout, a tuto časovou osu pak rozdělte na dílčí úseky a jednotlivé podúkoly.-mm-

Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com