Jak si osvojit umění ovlivnit druhé

Pochybujete někdy o své autoritě a její úspěšné aplikaci na zaměstnance? Nejste sami – většina podnikatelů si v tomto směru není jista a přáli by si umět lépe působit na své kolegy a zaměstnance.

Podle zkušenosti autora jsou mistři v ovládání druhých úspěšnější v mnoha směrech. Tito lidé dokáží své zaměstnance inspirovat, dostat je tam, kam chtějí apod.

- Zkuste transformovat úkoly do série konkrétních a dosažitelných kroků.

- Identifikujte schopnosti, kterými disponujete pro ovlivňování druhých. Jsou to například: inteligence, odhad, kreativita, asertivita, úspěch, reputace, charisma apod.

Všichni umíme křičet a zuřit, ale tyto mechanismy fungují jen zřídka a přestože ostatní ovlivní, mají jen krátký a navíc negativní efekt. Zkusme tedy jiné metody, jak ovlivnit druhé:

Vztah

Tato technika je o vytváření vztahů vyjádřením svých pocitů a jejich identifikace v druhých. Ptejte se zaměstnanců jak se cítí, jak postupuje jejich práce, jaké vidí překážky a zda mají adekvátní množství práce. Pak buďte upřímní a řekněte jim svůj názor na to, jak se jeví jejich výkon vám. Tento druh sdílení informací umožní ostatním vědět přesně na čem jsou a obvykle znamená větší otevřenost a produktivitu.

Týmová práce

K vybudování cítění, že jste tým, který pracuje pro stejné cíle, je zapotřebí vzájemné spolupráce. Tím, že dáváte lidi dohromady, aby řešili problémy a plánovali budoucí aktivity, se poznávají, lépe využívají a oceňují dovednosti své i kolegů a postupně se na nich naučí stavět.

Logika

Tato technika zahrnuje řízení zaměstnanců pomocí platného a racionálního zdůvodňování, kdy k lidem hovoříte klidně, jasně, bez emocí a nadřazeného tónu. Je třeba se vyžadovat také jejich otázek a obav a zabývat se jimi. Když dokážete nebýt emocionální – nikoliv však necitliví – ohledně firemních cílů, zaměstnanci vás budou považovat za dobrého lídra.

Asertivita

Pokud se dokážete ptát, sdílet své nápady způsobem, který neztrapňuje, nebo neponižuje zaměstnance, budou vás obdivovat a vážit si vás. A díky tomu je velká pravděpodobnost, že s vámi budou častěji sdílet své otázky, obavy, neboť jim vytváříte „bezpečné a pozitivní“ prostředí.

Agresivita

Je sestrou asertivity a obnáší vyjadřování myšlenek a pocitů bez ohledů na ostatní. Přestože to není technika, kterou by autor chtěl doporučit pro denní užívání, v čase krize, kdy je potřeba rychlé reakce a akce, může být i tento způsob pozitivní. Nesmí se ale stát denním chlebem.

Důvěryhodnost

Získáte respekt, když ukážete schopnost využít adekvátní projev a dobře načasovanou a přesnou reakci. Když budete korektně reagovat na dotazy a obavy svých zaměstnanců, tak aby se na vaši následnou akci mohli spolehnout, a dáváte najevo svoje schopnosti skromně, budete mít na ostatní velice silný, pozitivní vliv.

Kulturní hierarchie

Chápání a využívání vašich znalostí toho „jak se tady věci dělají“, je účinný způsob, jak přimět ostatní, aby dělali věci tak, jak vy chcete.

Za určitých okolností bude některá z technik výhodnější, někdy bude třeba je kombinovat. Když budete zvažovat, kterou využít, zvažte následující faktory:

- váš styl vůdcovství,

- styl a osobnost osoby, kterou chcete ovlivnit,

- záležitost a specifická situace,

- prostředí.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com