Jak se vyrovnat s krizí díky emoční inteligenci

Studie stále častěji naznačují, že emoční inteligence může pomoci našemu lepšímu psychickému blahobytu tím, že předchází nadměrnému stresu a vyhoření. To je v současné době vítaná zpráva...

Ilustrační snímek

Emoční inteligence je tvořena čtyřmi faktory: sebevědomí, samospráva, sociální uvědomění a řízení vztahů. Každý z nich nabízí praktické strategie pro navigaci v této náročné době.

Sebeuvědomění

Sebevědomí je postojem k našim emocím a jejich dopadu na ostatní. Může být ovlivněno reflexními praktikami, jako je například všímavost. Své sebeuvědomění můžete posilovat určitými mikropraktikami – příhodně třeba při mytí rukou desinfekcí. Vybudujete si tak skvělý zvyk péče o sebe. Sami sebe se při této činnosti ptejte, jak se cítíte. Jste unavení, hladoví, žízniví? Trápí vás nějaké „emoční břímě“? Může vám něco pomoci žít více v přítomnosti tady a teď? Mluvte k sobě s laskavostí a péčí. Je to technika, která pomáhá.

Samospráva

Self-management je schopnost ovládat své emoce, zejména ty, které jsou obvykle považovány za obtížné, jako je hněv a frustrace. Schopnost sám sebe uklidnit v tomto případě výrazně napomáhá. Ptejte se proto sami sebe: Co spouští vaše negativní emoce? Nějaký vnitřní pocit? Nejasnost informací? Jaká technika nebo strategie pro vlastní uklidnění mi pomáhá? Velmi často může být uklidňující technikou brániční dýchání ve spojení například i pohybem a relaxační hudbou. Vězte, že lidská fyziologie se často po emocionální aktivaci resetuje nejméně 20 minut. Je proto potřeba přesně vědět, co potřebujete k obnovení klidného a soustředěného stavu.

Sociální povědomí

Sociální povědomí zahrnuje to, co se běžně nazývá empatie. Pokud jste v tomto kvadrantu silní, možná budete mít méně zkušeností s empatií k sobě nebo s vytvářením prostoru pro životně důležitou péči o sebe. Je však dobré si připomenout, že dobrá péče o sebe nám umožňuje být zde i pro ostatní, a využít tak empatie vyváženějším způsobem. Pokud máme zdroje a strategie pro sebeuvědomění a sebeovládání, může to zvýšit naši schopnost pomáhat druhým. To přináší emocionální výhody pro nás i pro ty, kterým sloužíme.

Řízení vztahů

Řízení vztahů je to, jak komunikujeme s ostatními, ovlivňujeme je a jak spravujeme podpůrné nebo stresující pouta našich vztahů. V aktuální době velké úzkosti a stresu může trpělivost a myšlenka na to, že ostatní dělají vše, co je v jejich silách, přinést lehkost naší mysli. Také zpomalení v klíčových okamžicích – momentech napětí mohou přinést větší pozornost a propojení vztahů. Trochu zpomalit je jednoduchý návrh. Zavedení do praxe přesto může být náročné. Avšak je to zvyk, který lze budovat den co den.

 

-bb-

Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today