Jak se stát skutečným lídrem?

Ilustrační snímek

Mnoho vynikajících právníků, inženýrů, bankéřů či účetních je povýšeno díky tomu, že jsou experty ve své oblasti a že vynikají ve znalostech daného oboru. Jejich pohyb vzhůru po korporátním žebříčku je ale může vystavit požadavkům, na které stačit nebudou. V manažerské pozici pracovník musí umět inspirovat a vést ostatní. Manažeři jsou také mnohem více viditelní a jsou exponovaní, s čímž někteří pracovníci do té doby nemají zkušenosti.

Podle článku publikovaném na webu management-issues.com existují dva typy lídrů. Podívejme se jaké dva typy to jsou a jaké charakteristiky musejí skuteční lídři splňovat.

Lídři, kteří hrají na jistotu

Obávají se toho, že ztratí svou pozici a status, který je s ní spojen. Proto to hrají na jistotu a vyhýbají se riziku. Během doby, kdy vedou ostatní, se nijak nepokoušejí zpochybňovat současný stav a odmítají snahy o inovaci. Soustřeďují se na mikromanagement a na krátkodobý časový horizont.

Skuteční lídři

Jsou opravdovými lídry. Mají dostatek odvahy na to, aby přijali vlastní zodpovědnost. Jsou schopní a ochotní činit těžká rozhodnutí a vytvářejí jasné vize o tom, kam chtějí celou firmu nasměrovat. Dobrou zprávou je, že se dovednosti, kterými skuteční lídři vynikají, dají trénovat a rozvíjet.

Vytváření vizí

A jejich komunikování týmu – lídři by měli být proaktivní a měli by prosazovat své plány, které vytvářejí budoucnost celé firmy.|

Volba správných cílů

Tyto cíle by měly být v souladu s ustanovenými vizemi. Cíle by měly být o tom, „jaký stav má být dosažen“, spíše než o tom „co je potřeba dělat“.

Zpětná vazba, která umožňuje rozvoj

Skuteční lídři vnímají zavedení procesu poskytování zpětné vazby, který bude mít skutečný dopad, jako svou povinnost. Většinou to znamená víc než jednorázové zhodnocení za rok.

Umějí zajistit si vliv

Skuteční lídři dovedou jednat se svými šéfy a ovlivňovat nejvyšší management tak, aby klíčová rozhodnutí byla přijímána s ohledem na jejich názory.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues