Jak se poučit z neúspěšného projektu

Ilustrační snímek

Manažeři neúspěšných projektů mají přirozenou tendenci o svých neúspěších nemluvit. Stejné to bývá i tehdy, když projekt nakonec uspěje, ale zůstává poznamenán nějakým selháním na straně manažera nebo členů jeho týmu. Jak se však máme poučit z chyb, když je budeme tajit? Server Project Smart doporučuje následující čtyřstupňový proces, jak s projektovými selháními pracovat tak, aby se již neopakovala.

1. Sesbírejte informace ze všech možných zdrojů

Ptejte se na neúspěch projektu členů svého týmu, dalších projektových manažerů, sponzora projektu a svých nadřízených a také externích účastníků. Čím dříve se budete ptát, tím lépe.

2. Určete příčinu neúspěchu

Na základě získaných informací se ptejte „co by kdyby“. Co by se stalo, kdyby požadavky byly od začátku správné? Co by se stalo, kdybychom místo přijímání rizik tato rizika omezovali?

3. Potvrďte si příčinu neúspěchu s ostatními

Znovu se sejděte s účastníky projektu a diskutujte o příčinách, které vidíte. Ověřte si, že si rozumíte a společně vidíte, čemu se příště vyhnout.

4. Sdílejte své zkušenosti

Snažte se dát o svých zkušenostech vědět co nejvíce lidem. Neomezujte se jen na členy projektového týmu. Hledejte cesty, jak sdílet zkušenosti s dalšími decision makery ve firmě i mimo ni.

-kk-

Zdroj: Project Smart - britský portál věnovaný projektovému řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Smart