Jak se liší motivace napříč kulturami

Ilustrační snímek

Naše motivace jsou různé. Je to tak kvůli tomu, že pocházíme z odlišných kultur. Společné nám je to, že nám naše vlastní cíle pomáhají stanovit a ujasnit si to, čeho chceme dosáhnout. Proto jsou pro nás důležité. Jenže právě ona motivace, která nás tlačí k tomu, abychom své cíle realizovali, se může velice lišit člověk od člověka.

V zásadě jsou dva typy lidí

Manažeři musí o motivaci vědět mnohé. Potřebují totiž umět stimulovat a vyvolat určité chování ve svých zákaznících a zaměstnancích. V zásadě existují dva typy lidí. Jedni jsou vysoce motivováni především tehdy, když jde o to něčeho dosáhnout – například zhubnout. Problém pro tyto lidi je to, jak si výsledek, kterého dosáhli, udržet. Druhý typ lidí jsou ti, kteří svých cílů dosahují obtížně, ale jakmile něčeho dosáhnou, nečiní jim potíže výsledek si udržet. Toto nastavení závisí především na tom, jak se člověk vztahuje k ostatním, píše web knowledge.insead.edu.

Dosáhnout nového cíle, nebo si udržet již dosažené?

Lidé z kulturního prostředí, které zdůrazňuje nezávislost (jako jsou například Spojené státy), jsou mnohem motivovanější, když jde o to něčeho dosáhnout. Oproti tomu lidé, kteří pocházejí z kulturního prostředí, které zdůrazňuje vzájemnou provázanost a sounáležitost, jsou více motivovaní k tomu uchovat to, co zde již je. Proč to tak je?

Lidé z prvního typu kulturního prostředí jsou zvyklí zaměřovat se na vlastní schopnosti a preference. Jejich pojetí sebe sama je pohání. Lidé z kultury, která klade důraz na vzájemné propojení v rámci sociální skupiny, jsou spíše zaměření na pocit sounáležitosti. Proto když se snažíte například motivovat k určitému chování své zákazníky, musíte dobře uvážit, co zafunguje nejlépe.

Příklad: Jako americký bankéř, který chce své zákazníky přesvědčit, aby více spořili, poskytnete zákazníkům bonusy za to, že budou spořiví. Když budete chtít dosáhnout určité hodnoty zůstatku klientů v Číně, budete své zákazníky radši motivovat nějakým zvýhodněním pro jejich rodinu nebo širší komunitu. Popřípadě jim nabídnete, že pokud budou spořit na určité úrovni, zůstane jim zachováno zvýhodnění, které již mají.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge