Jak se daří státům upoutat talenty? Bohatší země mají více co nabídnout

Global Talent Competitiveness Index (GTCI) je každoroční studie přední světové obchodní školy INSEAD zaměřená na to, jak si jednotlivé země vedou v soupeření o nejlepší talenty. Základem tohoto indexu je měření schopnosti upoutání, udržení a rozvoje talentovaných lidí. Porovnáno je více než 90 nejvyspělejších světových ekonomik včetně České republiky. Na sestavení studie dále spolupracuje společnost Adecco a Singapurský institut pro leadership v oblasti lidského kapitálu.

A jaké hlavní závěry vyplývají z loňského ročníku studie Global Talent Competitiveness Index? Hlavní poselství je jasné: Země schopné upoutat talentované lidi mají značnou konkurenční výhodu, protože dnes není pro talentované lidi žádný problém pohybovat se po celém světě a usadit se tam, kde jsou podmínky nejvýhodnější. Konkurenceschopnost v oblasti upoutání talentovaných lidí je provázána s bohatstvím příslušné země. Bohaté země nabízejí nejkvalitnější univerzity a lepší kvalitu života. Právě proto dokážou přitáhnout a udržet ty nejtalentovanější pracovníky.

Co tvoří konkurenceschopnost států v oblasti talentů

Na upoutávání talentovaných pracovníků je nahlíženo jako na růst jejich počtu. Talentovaní lidé mohou pocházet ze zahraničí, což souvisí s rozumnou imigrační politikou. Vnitrostátní upoutávání talentů je potom především o snižování bariér, které brání lidem s velkým potenciálem ve využití tohoto potenciálu kvůli tomu, že jsou členy nějaké mnohdy utlačované skupiny. Často to bývají talentované ženy nebo talentovaní lidé ve vyšším věku. Neustálé vzdělávání, školení a snadný přístup k příležitostem, jak profesně růst, to jsou úhelné kameny růstu talentu. Schopnosti jsou samozřejmě zlepšovány také zkušeností získanou přímo v práci. Spolehlivé a sjednocené měření dopadu takto získávaných zkušeností ale ještě není k dispozici.

Udržet si talentované lidi může být náročný úkol

Čím je člověk talentovanější, tím lepší a četnější možnosti se mu naskýtají v ostatních zemích světa. Udržení talentovaných lidí je nicméně nezbytné pro udržení plynulého ekonomického rozvoje. Základní faktory, které ovlivňují udržení talentů, zahrnují kvalitu života, regulační rámec a prostředí byznysu příslušných zemí. Právě kvůli zajímavým možnostem v jiných zemích tak zůstává upoutání i udržení talentů pro méně rozvinuté země problémem.

Konkrétní výsledky studie týkající se České republiky zveřejníme v dalším článku v příštích dnech.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Jak se daří státům upoutat talenty? Bohatší země mají více co nabídnout

Aktuální

Studie: Pozice České republiky v boji o talenty a nejbližší budoucnost talentů