Jak rozvíjet výkonnost

Výkonný jednotlivec i tým je snem každé firmy. K dosažení toho cíle je dobré se zamyslet nad následujícím:

Víte o čem je výkonnost?

Z pohledu firmy znamená výkonnost nejen běh finančně prosperující společnosti, dodržování příslušných stanov, ale také chápání schopností pracovní síly včetně znalostí všech jednotlivců, jejich chování a zkušeností, toho, co je motivuje, zda se jejich hodnoty shodují s těmi firemními a jak přistupují k různým situacím.

Z obavy, co by mohly zjistit, se firmy uchylují k přístupu „tří opiček“ – nevidí, neslyší a nemluví. Výkonnost je často definována jako prosté včasné odvedení práce, než aby se na ni pohlíželo dlouhodoběji se zaměřením na chování.

Definujte počáteční bod

Znalost toho, kde a jak si vaše firma v současné době stojí, je cennou devizou, která usnadňuje vytvoření budoucí vize firmy.

Otevřenost

Vysoká výkonnost pomáhá lidem k efektivnosti a vylučuje neúspěšné iniciativy. Tajemství jejího dosažení je otevřenost. Hovořte k zaměstnancům na všech úrovních, chtějte, aby si vaši lidé uvědomovali, čeho chcete dosáhnout a aby v tomto procesu znali svou roli. Povzbuďte je, aby se nebáli podat a obdržet zpětnou vazbu o výkonu jejich samotných i svých kolegů.

Měření a reakce na zpětnou vazbu

Po definici behaviorálních indikátorů výkonu je nutné měřit je pomocí objektivních sledování, stejně jako je důležité se co nejrychleji poučit ze získaných informací jak na individuální tak i firemní úrovni. Jak se bude vaše pracovní síla vyvíjet a růst, je třeba výkonnost kontrolovat pravidelně, vybudovat hodnotící systém a povzbudit manažery, aby poskytovali zpětnou vazbu o výkonnosti svých týmů.

Zajištění podpory

Vaši manažeři by měli mít přístup ke školení v oblasti podpory personálu, implementace potřebných změn ve svých týmech a měření a zkvalitňování výkonnosti. Personální oddělení by mělo zajistit a poskytovat nezbytnou osnovu a další materiály.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management