Jak připravit strategii, která bude konečně úspěšná

Každá strategie se musí časem měnit, aby firma neustrnula ve vývoji a ekonomickém úspěchu. Když budete všechno dělat pořád stejně, nemůžete čekat nové výsledky.

Zde jsou 4 tipy, které můžete využít k tomu, abyste při plánování a realizaci strategie vaší organizace dosáhli znatelně lepších výsledků.

Ilustrační snímek

1. Přijměte změnu za svou

Velmi často je strategie vnímána jako něco, o co se mají starat jen lidé na pozicích výkonných manažerů. Top manažeři samozřejmě organizaci musejí nějakým směrem vést, jsou však zodpovědní i za to, aby strategii chápal a přijal za svou také každý manažer na jakékoli úrovni.Každý z jejich podřízených musí firemní strategii dobře chápat. Jinak bude její realizace přinejlepším velmi zpomalena, varuje web management-issues.com.

2. Soustřeďte se na prostředky, ne na finanční cíle

Měli byste dát prioritu iniciativám, které skutečně nejlépe využijí vaše personální i finanční zdroje. Myslete a plánujte to, jak se budou vyvíjet vaši lidé a jejich schopnosti. Změňte firemní kulturu, pokud se ukáže být nedostatečnou. Nejdříve se starejte o prostředky, teprve pak o finální (obvykle finanční) cíle.

3. Zaměřte strategie správným směrem

Finanční cíle zkrátka nemohou být jádrem žádní strategie. Vaše strategie musí cílit na získání konkurenční výhody. Hlavním cílem je vytvořit unikátní a výjimečné produkty nebo firemní kulturu, kterou konkurence nepřekoná. Pokud se soustřeďujete jen na finanční výsledky, je to jako byste chtěli dojít do cíle podle slepé mapy.

4. Angažujte zaměstnance

Strategie dříve zahrnovaly jen tým vrcholových manažerů a pár externích konzultantů, kteří měli usnadnit proces realizace. Nicméně dnes už vaše úsilí musí zahrnovat mnohem více lidí.

Důvěřujte svým lidem a jejich znalostem. Požadujte širokou spolupráci, snažte se dosáhnout široké shody a souhlasu. Když vaši zaměstnanci přijmou strategii za svou, bude vám odměnou menší odpor při jejím naplňování.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues