Jak pomoci odborníkům do rolí lídrů

Lidé, kteří dosahují vynikajících výsledků ve svých oborech, jsou teoreticky ideálními kandidáty na povýšení. V praxi jsou však tito vynikající zaměstnanci stále často povyšováni do manažerských rolí, aniž by na to byli připraveni. Záhy pak zjišťují, že práce manažera se výrazně liší od toho, co dělali dosud, i když zůstávají ve stejných týmech. Chcete-li, aby se z vašich vynikajících zaměstnanců stali vynikající lídři vašich týmů, držte se následujících doporučení, která zveřejnil server Forbes.com.

1. Uvědomte si rozdílnost potřebných dovedností

Zatímco pozice odborníka vyžaduje především hluboké znalosti oboru a schopnost samostatné práce, lídr musí umět spoléhat na druhé. Zároveň je musí umět inspirovat k maximálnímu využití jejich osobního potenciálu na jedné straně a týmové práci na straně druhé.

2. Připravujte potenciální lídry na jejich nové role

Než se rozhodnete k povýšení, přidělujte odborníkům, s nimiž počítáte pro vedoucí pozice, vůdcovské role a dočasné možnosti řídit projekty. Sledujte, jak si vedou a v čem potřebují zdokonalit.

3. Zajistěte potřebné rozvojové a koučovací nástroje

Každý nový manažer potřebuje určitou koučovací a vzdělávací podporu pro osvojení a udržení nových dovedností. Potřebuje od svých nadřízených i podřízených slyšet, kde se má zlepšit.

4. Odměňuje vůdcovské chování

Neodměňujte jen úspěchy týmu. Odměňujte tak, abyste motivovali k chování, které od svých lídrů potřebujete. Jasně ukazujte, jaké chování vede k lepším kvalitativním i kvantitativním výsledkům.

5. Dejte lídrům dostatek prostoru

Potřebují od vás čas, aby se mohli učit a zdokonalovat své vůdcovské dovednosti. Nečekejte, že budou podávat efektivní výkony od prvního dne.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com