Jak nepřijít o respekt kolegů

Zkuste se na chvíli zamyslet, s kým trávíte většinu svého času. Ano, jsou to vaši kolegové v práci. Vztahy s kolegy jsou velmi důležité a měly by stát na vzájemném respektu, mají-li být ku prospěchu vám i firmě. Často se však chováme tak, že respekt svých kolegů ztrácíme. Na pět následujících typických příčin ztráty respektu u kolegů upozornil server HR Communication.

1. Neříkejte na všechno: „Pokusím se.“

„Pokusit se“ znamená nemít dostatek sebevědomí, přesvědčení a entuziasmu. Vaši kolegové chtějí slyšet, že si věříte a rádi pro ně a pro společný úspěch něco uděláte.

2. Nevymlouvejte se na popis své práce

Když budete odmítat udělat cokoli, o co vás kolegové požádají nad rámec vaší práce, brzy se na vás přestanou obracet. To může na první pohled vypadat pozitivně, nikoli však poté, co si toho všimne váš nadřízený.

3. Nedávejte na odiv své přátelství se šéfem

I když jste v soukromém životě přáteli, v práci se chovejte jako podřízený. Zachovejte maximální míru profesionality, jinak vás kolegové budou považovat za podlézavce a hrozbu.

4. Neodkrývejte se příliš

Zejména ženy si často neuvědomují, že kvůli příliš provokativním oděvům ztrácejí respekt svého okolí. Kolegové je pomlouvají za jejich zády a nechtějí ses nimi přátelit.

5. Nešiřte pomluvy a strach

Počítejte s tím, že vaši kolegové slyší všechno, co řeknete. Dávejte si pozor, aby od vás neslyšeli jen samé negativní zprávy.

-kk-

Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Communication