Jak na porady: Proč tu vlastně všichni jsme?

Zažili jste někdy týmovou poradu nebo rozhovor, kdy se všechno drželo ve vyjetých kolejích, aby to nakonec - jako vždy - k ničemu nevedlo? Možná se potřebujete zbavit zažitých komunikačních návyků.

Ilustrační snímek

Stará židovská tradice, ze které se můžeme poučit

V židovské tradici se o svátku Pesach slaví tzv. seder nebo sederová večeře. Je to sváteční večeře, která začíná otázkou toho nejmladšího, kdo je u stolu přítomen: „V čem je tato noc odlišná od všech ostatních nocí?

Je to rituální otázka. Potom osoba, která celý ceremoniál vede, položí čtyři další otázky. Ty jsou cíleny na to, aby se pozornost přítomných zaměřila na skutečný význam celého svátku. Jde o připomínku vysvobození z otroctví ve starověkém Egyptě.

Ta první otázka si žádá zamyšlení přítomných nad tím, proč se tu vlastně shromáždili a proč oslavují. Nejde totiž o jídlo a vlastně ani o společnost druhých. Přinejmenším na chvíli jsou první i dalšími otázkami všichni vyzváni k tomu, aby chvíli rozjímali o duchovním významu svátku. Otázky navedou pozornost všech přítomných k danému tématu.

Zkuste totéž v týmové komunikaci

Zkusme se zamyslet nad tím, jak spolu mluvíme. Naše zvyky ovládají naše chování, a proto většinou vše děláme tak, jak jsme zvyklí. Někdy by však malá změna mohla přinést lepší výsledky.

Pokud znáte účel porady a víte, co je na ní třeba vyřešit, můžete se dobře připravit a být při ní něco platní. Pokud vám však není jasné, o čem se vlastně bude mluvit, může být těžké přispět něčím opravdu přínosným a dodat nějakou přidanou hodnotu, upozorňuje článek na webu management-issues.com.

Při příštím konferenčním hovoru tedy nevypínejte automaticky mikrofon a nevrhejte se bezhlavě do vyřizování e-mailů jen proto, že to tak děláte vždy. A když porada nebo hovor sklouzne k něčemu, co je mimo, neakceptujte to. Promluvte, upozorněte na to ostatní a vraťte se k tématu, kvůli kterému se všichni porady účastníte.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues