Jak na inspirující vize: Založte je na aktuálních trendech

Ilustrační snímek

Klíčovou schopností lídra je vytváření vizí. Očekávat změny, které přijdou a odpovídajícím způsobem se připravit, to je to, co dostává je i jejich firmy před ostatní. Jak přesně toho však dosáhnout, jak předvídat co přinese budoucnost?

Podle konzultanta v oblasti leadershipu, vyučujícího studijního programu "Global Strategic Leadership" na Wharton School of Business a autora knihy Anticipate Rob-jan de Jonga můžeme svou schopnost předvídat a předpovídat, co přijde, vytrénovat. Pro každou vizi jsou podle něj důležité 2 faktory: její nekonvenčnost, novost a její spojení s nějakou vznešenou myšlenkou. Abyste předvídali a na základě toho dokázali vytvořit silnou vizi, musíte také sledovat aktuální trendy. Vaše vize musí být založena na tom, co mohou nynější změny způsobit v budoucnu.

Přizpůsobení měnícím se okolnostem

Vize musí být racionální, ale zároveň inspirativní a zajímavá, aby zapůsobila na emoce lidí a ti ji přijali. Abyste včas zpozorovali, jak se podmínky změní, musíte mít otevřenou mysl, pozorně naslouchat a zároveň si uchovat hravost. Musíte se snažit porozumět tomu, co budou následky změn, které můžete pozorovat v současnosti. Vaše očekávání budoucího vývoje formuje rámec pro vaši vizi.

Metoda FuturePriming

Vyberte si nějaký aktuální trend a zapojte svou fantazii a zkušenost. Zkuste zformulovat nadpis, titulek, který byste mohli za 3 až 5 let skutečně číst v novinách. Tento postup autor knihy nazývá FuturePriming. Jde o to, zaměřit se na skryté, okrajové náznaky a umět je číst. Poté si musíte představit událost nebo situaci, která zcela zřetelně a jasně zosobňuje následek dnešních změn. Následně už bude snadné zformulovat silnou a emočně působivou, chytlavou vizi.

Titulek musí být konkrétní

Autor dává jako příklad takového titulku: „DNA se začíná zohledňovat při nacenění zdravotního pojištění“. Takový titulek se snadno zapamatuje a až začnete v novinách číst něco podobného, jistě si jej velmi rychle vybavíte.

Kniha

DE JONG, Rob-Jan: Anticipate: The Art of Leading by Looking Ahead, New York: AMACOM, 2015. 288 s.

-jk-

Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now