Jak na change leadership

Neustálé změny jsou každodenní realitou současného byznysu. Abychom však mohli změny efektivně řídit, měli bychom rozumět rozdílu mezi change managementem a change leadershipem.

Podle stránek Americké manažerské asociace (AMA) je change management „soubor nástrojů a metodologií, které slouží k postupnému provádění změn“. Zatímco v teorii je velmi silný, v praxi pokulhává. Change leadership znamená „hlavní hnací sílu jakékoli iniciativy pro změnu, která je spíše transformativní než postupná“. Zahrnuje vytvoření vize, kam má změna směřovat, zajištění podmínek pro její realizaci a řízení týmu směrem ke skutečným obchodním výsledkům.

Vytvořte vizi pro změnu

Strategická vize změny není jen dobře pojmenovaný cíl nebo dobře vypracovaný dokument. Musí to být přesvědčivý, osobně podaný příběh popisující novou realitu po úspěšném provedení změny.

Zapojte nejvyšší vedení

Než se pustíte do sestavován časového rozvrhu, rozpočtu a plánování potřebných zdrojů pro změnu, získejte si podporu vedení. Teprve až získáte souhlas pro svůj záměr, začněte s detaily.

Sestavte tým pro realizaci změny

Budete potřebovat lidi, kteří rozumějí vaši organizaci a také lidi, kteří mají externí zkušenosti a přinesou pohled zvenku. Stanovte jim směr, kterým se mají dát a nechte na nich, s jakými konkrétními taktikami přijdou.

Udržujte změnu v pohybu

Velká změna vyžaduje neustálou energii a nadšení svých realizátorů. Podpoříte je pravidelnými oslavami dílčích úspěchů, ale také důsledným sledováním skutečných obchodních přínosů.

-kk-

Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Management Association