Jak může manažer podpořit psychickou pohodu svých podřízených

Psychická pohoda zaměstnanců je pro jejich pracovní výkon zcela klíčová. Pracovníci, kteří nejsou pod stresem a kteří se cítí ve svém pracovním prostředí komfortně, jsou totiž loajálnější a produktivnější a méně u nich hrozí syndrom vyhoření. Co vlastně utváří psychickou pohodu pracovníků na pracovišti a jak můžete vy, coby manažer, tuto pohodu podpořit?

Ilustrační snímek

Jak uvádí PsychologyToday.com, efektivní podpora tzv. „well-beingu“ vašich podřízených je možná pouze v případě, že jí cílíte na všechny čtyři základní pilíře psychické pohody na pracovišti:

Fyzický komfort

První složkou „well-beingu“ na pracovišti je vyloženě fyzický komfort. Vaším cílem je v rámci tohoto pilíře zajistit zdravé a komfortní pracovní prostředí, které umožní vašim podřízeným soustředit se na práci. Implementujte moderní technologie, kontrolujte parametry jako vlhkost vzduchu a teplota, nezapomeňte na dostatek rostlin v kancelářích a ergonomicky vhodné židle a nábytek. V širší rovině byste potom měli také zaměstnance podporovat ve sportu a živém zdravotním stylu.

Mentální komfort

Psychologický komfort hraje zcela zásadní roli jak ve zdraví, tak i pracovním výkonu zaměstnanců. Vytvořte stimulující, bezpečné a přátelské pracovní prostředí, kde každý může do maxima využít svůj potenciál. Mějte nastavenou nulovou toleranci na šikanu nebo jakoukoliv formu nátlaku a naslouchejte svým podřízeným, kteří tak nebudou trpět pocitem méněcennosti nebo frustrace. Umožněte také pracovníkům efektivně vyvážit své osobní a pracovní životy a pokud je to možné, nabídněte jim možnost práce z domova.

Sociální komfort

Tato část „well-being“ bývá často opomíjená. Odkazuje na spokojenost jednotlivců s tím, jakou roli hrají v rámci týmu a celé firmy, a na určité sociální jistoty v rámci dané společnosti. To, že se například zaměstnanec může obrátit na své kolegy s prosbou nebo ví, že se může spolehnout v případě nesnází na svého manažera, jsou všechno důležitými body v celkové pohodě daného zaměstnance. Podporujte sociální komfort v rámci vašeho týmu a odměnou vám budou loajální a produktivní podřízení.

Finanční komfort

Neméně důležitou složkou celkové osobní pohody člověka je i finanční komfort. To znamená, že daný zaměstnanec nemusí mít obavy o svoji výplatu a o její včasné vyplacení a že nemusí počítat každou korunu a může žít důstojně. Patří sem také transparentní politika odměn a efektivní komunikace z vaší strany o záležitostech týkajících se financí.

 

-mm-

Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today