Jak jednat s nepoctivými lidmi v byznysu

Nemůžeme se jim vyhnout, prostě na takové lidi čas od času narazíme. Můžeme se ale chránit tak, že se s touto hořkou pravdou smíříme a budeme o to víc pozorovat své okolí a všímat si toho, co se kolem nás děje. Web Open Forum pro nás má následující 4 kroky, které při setkání s nečestnými lidmi mohou pomoci.

1) Přijměte to, že lidé mají své zájmy

Zájmy lidí, se kterými se stýkáte, jsou zkrátka vždy součástí hry. Buďte připraveni na to, že se najde někdo, kdo prostě překročí hranici. A pokud je vaše svědomí čisté, nemusíte se starat o to, nakolik upřímní jsou vaši kolegové. Takové starosti by vás mohly zdržovat od práce na skutečně důležitých věcech a od dotahování velkých projektů.

2) Všímejte si zvyků a schémat v chování ostatních

Když jsme pod tlakem, ve stresu, nebo když jsme naopak nadšeni, máme tendenci chovat se tak, jak jsme zvyklí. Když začnete sledovat lidi kolem sebe, nejspíš si některých opakujících se způsobů chování všimnete. Ani vlastně nezáleží na tom, zda jsou čestní nebo nečestní – určité reakce má zafixované každý. Pozorování toho, jak se lidé chovají dnes, je tak nejspolehlivější cestou k tomu jak předpovědět, jak se budou chovat v budoucnosti.

3) Minimalizujte rizika, kterým čelíte

Když navazujete obchodní vztah s někým novým, u koho si nemůžete být jisti jeho důvěryhodností, omezte možné ztráty. Pro nového zaměstnance stanovte zkušební lhůtu a od nového dodavatele si nechte dodat vzorek. Testujte jejich poctivost a pracovní etiku předtím, než se na ně obrátíte s větším a důležitějším úkolem nebo zakázkou. Také si stanovte harmonogram pravidelných kontrol, abyste včas zamezili ztrátám. Pravidelně hodnoťte, zda jsou dosažené výsledky uspokojivé.

4) Když nastane problém, jděte do konfrontace

V případě, že už se opravdu děje něco nekalého, shromážděte všechny důkazy, které jen můžete. Potom nepoctivého viníka konfrontujte. Nedejte mu šanci vymlouvat se a zapírat tím, že si dopředu nezjistíte všechna fakta. S důkazy na vaší straně bude i vaše vyjednávací pozice mnohem lepší.

-jk-

Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum