Jak coby manažer získávat autentickou zpětnou vazbu od svých podřízených

Bylo by velkou chybou, kdyby týmový lídr podceňoval, co všechno mu může přinést zpětná vazba od jeho podřízených. I když jsou vaše role jasně oddělené a vy jako manažer svůj tým formálně vedete, stále platí, že vaši podřízení jsou pro vás nedocenitelným zdrojem informací a jsou to oni, kdo vám může nejvíce pomoci se posunout dále. Zde je několik tipů, jak od svých podřízených získávat autentickou a poučnou zpětnou vazbu na své manažerské dovednosti.

Ilustrační snímek

Utvořte atmosféru vzájemné důvěry

Jak uvádí server INSEAD Knowledge, vaši podřízení vám nikdy nedají upřímnou (a tedy pro vás přínosnou) zpětnou vazbu, pokud cítí, že v týmu panuje špatná nálada nebo nedůvěra. Prvním krokem tedy je vytvořit zdravou týmovou atmosféru, založenou na důvěře, kde všichni cítí, že mohou svobodně vyjadřovat svůj názor.

Nereagujte negativně na kritickou zpětnou vazbu

Pokud nechcete, aby vám vaši podřízení jenom říkali to, co chcete slyšet, a aby si pro sebe nechávali vše, co slyšet nechcete, musíte jim dát najevo, že jste schopni přijmout negativní zpětnou vazbu. Pokud vám tedy řekne váš podřízený nějakou výtku nebo něco, co jste nečekali nebo nechtěli slyšet, nesmíte reagovat negativně. Nesmíte se začít vymlouvat, obhajovat nebo podřízenému jeho názor vyvracet. Naopak, vezměte si tuto poznámku k srdci a važte si jí o to více, že víte, že podřízený musel mít dost odvahy na to, aby vám ji řekl.

Pravidelně se se svými podřízenými setkávejte na individuálních schůzkách

Hodnotnou zpětnou vazbu získáte pouze tak, že vytvoříte prostor k tomu, aby vám ji podřízení mohli sdělovat. Nečekejte, že sami za vámi přijdou a začnou vám zčistajasna říkat své poznámky k vašemu manažerskému stylu. Pravidelně se se svými podřízenými setkávejte na individuálních schůzkách a dejte jim možnost dát vám upřímnou zpětnou vazbu bez publika okolo.

Podávejte i vy svým podřízeným efektivní zpětnou vazbu

Poslední rada je zároveň tou nejdůležitější. Efektivní zpětná vazba vždy musí fungovat recipročně. Když chcete po svých podřízených, aby vám dávali nepřetržitou a autentickou zpětnou vazbu, musíte vy to samé dělat pro ně. Ukažte jim v praxi, jak je dobrá zpětná vazba přínosná a jak se i negativní zpětná vazba dá podat konstruktivně. Díky tomu se podávání zpětné vazby ve vašem týmu stane standardem. A vaši podřízení vám ji tak budou dávat zcela automaticky a přirozeně.-mm-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge