Jak co nejrychleji zapojit nového člena týmu do pracovního procesu

Uvedení nového člena do týmu je zpravidla vítanou událostí, která věstí navýšení kapacit a efektivity práce daného týmu. Častým problémem však bývá, že novému pracovníkovi pochopitelně nějaký čas trvá, než je schopen se plnohodnotně zapojit do pracovního procesu a být tak skutečným přínosem danému týmu. Přinášíme vám proto tipy, jak zajistit, aby nový člen vašeho týmu začal být co možná nejdříve co platný.

Ilustrační snímek

Kvalitní proces onboardingu

Podle The Balance je základem kvalitní proces onboardingu, tedy procesu uvedení nového pracovníka do stávajícího týmu. To zahrnuje nejenom přivítání nového pracovníka mezi vašimi stávajícími podřízenými, ale především i kvalitní a propracovaný systém iniciačního školení, které pokryje vše, co zaměstnanec potřebuje vědět.

Buddy systém

Přiřaďte nově příchozímu pracovníkovi „buddyho“, tedy seniorního kolegu, kterého se může na cokoliv a kdykoliv zeptat. Buddy není mentor, ale pouze kolega, který je určen k tomu, aby novému zaměstnanci pomáhal i v čistě praktických věcech týkající se nového pracovního prostředí.

Otevřená komunikace v rámci týmu

Ke kvalitnímu zaučení nového kolegy je potřeba otevřená a efektivní komunikace v rámci týmu, která pracuje podle systému, ke kterému se nový pracovník může snadno přidat.

Naslouchání a přítomnost při jednání

Efektivním způsobem zaučení nového pracovníka je jeho fyzická přítomnost na jednáních svých nadřízených a kolegů. Člověk se nejlépe učí nikoliv z teorie, ale z praxe, a proto je dobré začlenit nového kolegu co nejdříve do reálných setkání s obchodními partnery, kolegy a zákazníky.

Možnost individuální iniciativy

Jednou z cest, jak ulehčit novému členovi obchodního týmu jeho práci, je dát mu prostor pro vlastní invenci a individuální přístup. Nastavte pouze ta nejzákladnější pravidla práce a zbytek nechte na osobním přístupu pracovníka, který mu nejvíce vyhovuje.

 

-mm-

 

Zdroj: The Balance - americký server zaměřený na peníze a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Balance