Izolace uvnitř firmy škodí byznysu (2/2)

V předchozím článku jsme se dozvěděli, jak důležité je, aby každá funkční jednotka ve firmě měla přístup k úplným a kompletním datům. Nyní uvidíme, jaké další nástroje můžete použít pro vytržení jednotlivých částí firmy z izolace. Pokuste se odstranit všechny možné bariéry nebo využijte rotace manažerů.

Ilustrační snímek

Proč je izolované uvažování a chování takovou překážkou

Izolované části firmy fungují paralelně, a tudíž spolu nespolupracují tak, jak by měly. Pokud se zaměstnanci nemají ke sdílení informací napříč jednotlivými odděleními, firma jako celek bude nejspíš fungovat špatně.

Tento problém je obvykle dlouhodobý. A to je nebezpečné, protože digitální doba vyžaduje, podle článku na webu společnosti McKinsey, interdisciplinární přístup. Musíte být schopni zkombinovat datovou analytiku s designem a při tom všem být navíc neustále zaměřeni na člověka a jeho potřeby. A to bez spolupráce napříč odděleními prostě nepůjde.

Když je firma složena z izolovaných částí, pracovníci se často domnívají, že určitý problém je odpovědností někoho jiného. Jak takové uvažování změnit? Nejprve najděte ty správné mechanismy, které vám umožní vytvořit a posilovat všemi sdílené chápání priorit firmy a jejich důležitosti.

Čím více kontextu zaměstnancům dodáte, tím lépe se budou umět rozhodnout, až se objeví nějaká náhlá a nečekaná změna. Odstraňte překážky, kvůli nimž nyní pracovníci nemohou snadno spolupracovat – často to bývá kvůli zbytečné byrokracii.

Boj proti izolaci: Rotace manažerů

Rotace vedoucích pracovníků mezi jednotlivými odděleními nebo obchodními jednotkami může hodně pomoci. Rotaci lze provádět i napříč různými úrovněmi, nebojte se toho.

Rotace podpoří jednotné chápání aspirací a směřování firmy. Navíc pomohou vytvořit sítě neformálních kontaktů napříč odděleními, což je také dobré.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Izolace uvnitř firmy škodí byznysu (1/2)

Aktuální

Izolace uvnitř firmy škodí byznysu (2/2)