Introvert nebo extravert? Naučte se vést oba typy

Ilustrační snímek

Existuje mnoho typologií, které vám napomohou pochopit, proč se lidé chovají ve specifických situacích určitými způsoby. Dělení na introverty a extraverty je jen jedním z typů. Každý z nich je ale jiný. Tak jak je tedy máte vést, aby vaše úsilí přineslo maximální požadovaný efekt? Naučte se vnímat individuální vlastnosti vašich podřízených a předvídejte jejich reakce. Článek na toto téma publikoval nedávno server Business 2 Community.

Introverti: přemýšliví analytici

Introvertní typy lidí si mnohem více rozumí s informacemi a čísly spíše než s lidmi. Sociální interakce není nic pro ně a vyznávají spíše exaktnost faktů, které se snaží pochopit a aplikovat v praxi. Nedivte se tedy, že je překotným vyprávěním na jednání neohromíte. Navíc potřebují určitý čas na rozmyšlenou pro formulaci odpovědi.

Poskytněte tedy podstatné informace v přehledné prezentaci a ponechte jim chvíli, aby fakta vstřebali. Popřípadě můžete zvážit zaslání podkladů k prezentaci předem k přípravě. Budou mít alespoň čas na přípravu komentářů.

  • Posluchači jsou typem introvertů, kteří se snadno stanou pasivními posluchači, jakmile se obsah prezentace pro ně stane nezajímavým nebo irelevantním. Ujistěte se, že jsou informace, jež jim poskytujete pro ně maximálně využitelné a přímo k věci.
  • Účastníci mají tendenci klást mnoho dotazů v průběhu nebo po skončení prezentace. Nečekejte však, že budou oplývat entuziasmem z vaší prezentace, ačkoliv obsah pro ně může být relevantní. Buďte tedy připraveni odpovědět na jejich dotazy a nenechte se zaskočit.

Extraverti: upovídaní diskutéři

Extraverti mají tendenci přemýšlet při hovoru. Ocení každý dobrý příběh, který mohou dále vyprávět, a zkrátka milují konverzaci a společnost ostatních lidí.

Překvapte je tématy a dotazy, které podnítí jejich myšlení a otestují jejich tvořivost. Buďte připraveni na to, že vám budou příležitostně skákat do řeči a ponechte čas na inspirativní diskuzi po prezentaci.

  • Diskutéři snadno strhnou pozornost na sebe a zahájí diskuzi o své vlastní vizi, projektech nebo zkušenostech se zbytkem publika. Je dobré tyto typy extrovertů mít na své prezentaci, avšak se ujistěte, že jejich aktivitu máte stále pod kontrolou.
  • Pohádkáři mají podobný problém jako diskutéři. Také čerpají svou energii z interakce s ostatními lidmi. Jejich cílem je družit se a chtějí hovořit téměř o všem. Nedovolte jim, aby vás odchýlili od tématu a usměrňujte tok diskuze.

Model introverze a extraverze samozřejmě není jediným typem určujícím charakter osobnosti. Ostatně to již bylo naznačeno na začátku článku. Mezi další typy patří například Myers-Briggsův typologický indikátor (MBTI), který kombinuje i další modely a odpovídá na otázky typu: Jak lidé přijímají informace? Jak dělají rozhodnutí? Jakou pozici zaujímají ve vnějším světě?

Víte, jaké lidi máte ve svém týmu? A jací jste vy sami? Zkuste si vyhodnotit vlastní osobnost zde nebo zde.

-bn-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com