Hlavní důvod neúspěchu mnoha manažerů

Hlavní důvod neúspěchu mnoha manažerů

Článek přináší na příkladu obchodních ředitelů odpověď na otázku, proč je mnoho manažerů neúspěšných. Manažer musí řídit práci a výkon svých podřízených, k čemuž kromě vlastních praktických zkušeností potřebuje i interpersonální dovednosti. Právě ty jej odlišují od řadových zaměstnanců.

Člověk, který je povýšen do vedoucí funkce, by měl svým podřízeným nejprve stanovit realistické cíle a zaškolit je. To obvykle není problém, jenže pak často dochází k tomu, že po zaškolení tito zaměstnanci dostanou nabídku zaměstnání v jiné firmě a dají výpověď. Celý kolotoč (nábor, přijetí a školení) začíná znovu.

A zde se autor dostává k zmíněnému hlavnímu důvodu, proč jsou manažeři neúspěšní. Jde o to, že se tohoto procesu (a s ním souvisejícího začarovaného kruhu) již dopředu obávají a proto jej raději nerealizují vůbec.

Autor doporučuje, aby manažeři používali školení jako motivační prostředek. Celý proces se proto musí zkvalitnit. Je tedy třeba:
* Správně využít čas,
* Otestovat znalosti školených zaměstnanců a zaměřit se na případné nedostatky,
* Pružně reagovat na změny (zavádění nových výrobků apod.),
* Využívat v maximální možné míře externích zdrojů.

**Datum vydání:** II/2002
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs