Hlas dělá člověka

Zazvoní telefon, vy jej zvednete a volající vás pozdraví, aniž by se představil. I bez toho však podle hlasu okamžitě poznáte, kdo volá, přestože jste se neslyšeli několik let. Jak je to možné? Jednoduše proto, že hlas dělá člověka. Každý by se měl snažit využít svůj hlas co nejlépe, zejména mluví-li před publikem.

- Než začnete mluvit, pečujte o své hlasivky tím, že se vyhnete studené vodě, která je svírá. Pokud máte žízeň, pijte teplé nebo vlažné nápoje. V bezprostředních minutách před vystoupením nepijte vůbec.

- Mluvte plynule. Nedělejte zbytečné pauzy a nehledejte vhodnější slova. Posluchače to odrazuje a působíte, jako byste něco zapomněli.

- Mluvte svým běžným konverzačním tónem. Nemusíte znít jako hlasatel, ale působit přirozeně.

- Zvažte rychlejší mluvu. Posluchači vám budou rozumět, když budete mluvit rychleji, protože lidský mozek dokáže vstřebávat slova dvakrát až třikrát rychleji, než člověk běžně mluví. Zamyslete se nad svým oblíbeným mluvčím – nemluví rychleji? Pravděpodobně ano. Pracujte však na tempu své řeči tak, abyste nepůsobili nepřirozeně.

- Zároveň dopřejte poslouchačům změnu pomocí úpravy tempa své řeči. Pro zdůraznění nejdůležitějších bodů, zejména v závěru, přidejte více pauz.

- Zřetelně artikulujte. Vyslovujte tak, aby vám bylo okamžitě rozumět. I zde se však vyvarujte extrémů. Mluvte srozumitelně, ne jako robot

- Udržujte příjemnou hlasitost. Ideální hlasitost umožňuje všem posluchačům, aby vás dobře slyšeli. Stejně jako budete příležitostně upravovat tempo řeči, upravujte i hlasitost, abyste publiku poskytli změnu.

- Abyste pochopili hlasový rozsah, představte si hudební stupnici. Ta má, jak známo, vysoké, nízké a střední polohy. Vyvarujte se monotónnosti, nechcete-li své publikum uspat.

- Mluvte z vnitřku těla. Budete-li pravidelně dýchat a vytvářet hlas za použití bránice, váš hlas bude znít atraktivněji. Povrchní zvuky, které vznikají v krku, mohou znít příliš jemně a slabě.

- Příležitostně dělejte pauzy. Pauzy vám pomohou zdůraznit určité body, publiku dopřejí chvilkový mentální odpočinek a zajistí různorodost, o které jsme se zmiňovali již v souvislosti s rychlostí hlasu a hlasitostí.

- Při každé příležitosti analyzujte kvalitu svého hlasu. Nahrávejte si například své řeči a zpětně je poslouchejte. Můžete také využít pomoci kouče.

- Nikoho neimitujte. Používejte vlastní hlas, který je jedinečný.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How