Globální programy pro odměňování zaměstnanců

V lednu založila americká organizace IMA (Incentive Marketing Association) šestou strategickou skupinu („The Global Incentive Council“), která dává firmám, prodávajícím produkty nadnárodním korporacím se zájmem o vyvinutí centrálně řízených programů pro odměňování zaměstnanců, možnost diskuze nad těmito programy, které jsou použitelné pro zaměstnance v celosvětovém měřítku. Tyto programy se začaly objevovat asi před pěti lety a poptávka po nich neustále roste.

Proč globální program?
Firma Sabre (největší rezervační systémy, které využívají letecké a cestovní společnosti), zaměstnává více než 9 000 lidí v 45 zemích. Stovky jejich manažerů ale musely vytvořit „vlastní“ pobídkové programy pro místní divize, přičemž někteří utráceli zbytečně moc prostředků, a jinde neměli žádné programy.

Když vzešla potřeba pro vytvoření skutečně globálního programu, Sabre oslovili firmu Omaha, která pro ně vytvořila centralizovaný on-line program pro odměňování zaměstnanců za týmovou práci a výjimečné výkony. Jediný účet umožňuje firmě vystopovat požadavky ze stovek poboček. V roce 2004 vzrostl počet manažerů, kteří využívají tento program na 75 % a počet zaměstnanců odměněných jeho prostřednictvím se ztrojnásobil.

Snadněji řečeno, než uděláno
Vytvoření globálního programu je mnohem komplexnější, než například vytvoření webového portálu v rámci USA. Musí být dostatečně flexibilní pro místní potřeby zákonů, vkusu, jazyka a musí počítat s kulturními rozdíly. Například v některých oblastech Asie a zvlášť v Japonsku, se tyto programy zaměřují spíše na týmy než na jednotlivce.

Dalším faktorem je, že v některých zemích bývají značně odlišné životní standardy. Nadnárodní firmy často staví závody v rozvojových zemích, kde je levná pracovní síla, přesto i tam je potřeba zaměstnance motivovat. Některé firmy berou v potaz tyto nerovnosti a odměny přizpůsobují místním platovým podmínkám, zatímco jiné jsou toho názoru, že když odměňují lidi za dobře odvedenou práci, hodnota jejich „děkuji“ by měla být všude stejná.

Pak je tu jazyková bariéra. Program ve 40 zemích nebude asi vyžadovat vytvoření webových stránek ve 40 jazycích, ale obvykle je třeba sedmi nebo osmi evropských jazyků a třech až čtyřech asijských. Pokud funguje firma i v rozvojových zemích, zvlášť v Africe, Latinské Americe a Asii, nemusí být internet vždy k dispozici.

Pravidla plnění
Většina on-line programů znamená obrovskou finanční úsporu a usnadňuje komunikaci výsledků a management. Pravidla globálního programu musí vycházet z místních pravidel a zákonů. Například v Číně není dobré dávat za odměnu hodinky, v této kultuře naznačí takovýto dar obdarovanému, že je starý. To samé bude znamenat modrý balící papír. Co se ale týká hmotných odměn, 90 % je možné aplikovat kdekoliv. Odměny formou zájezdu jsou v Evropě mnohem méně běžné než v USA - Evropané se více zaměřují na hmotné odměny.

Budoucnost globalizace
“Globální“ firmy považují své pole působnosti za otevřené a připravené pro sklizeň. Expandují dále než kdykoliv předtím a mají poměrně málo konkurence – ve skutečnosti má IMA zatím jen 10 členů.

Podpůrné programy pro loajalitu zaměstnanců, které fungují „doma“ mohou být využity i v jiných zemích, jen je třeba je přizpůsobit kultuře dané země.

-av-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine