Evropští manažeři se obávají psychosociálních rizik

V evropských organizacích sílí obavy z psychosociálních rizik, jako je stres, násilí nebo obtěžování. Ukazují to výsledky výzkumu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA ) s názvem European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER).

Psychosociální rizika trápí většinu evropských manažerů

Čtyři z pěti evropských manažerů vyjádřili své obavy s ohledem na pracovní stres, což stres ve firmách posunulo na stejnou úroveň důležitosti jako pracovní úrazy (79 %). Největším problémem je pak stres v oboru zdravotnictví a sociální péče (91 % firem) a také ve školství (84 %).

42 % respondentů se domnívá, že řešení psychosociálních rizik je obtížnější než v případě dalších otázek bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Přispívá k tomu především citlivost této otázky a nedostatek povědomí.

Zapojení zaměstnanců přináší největší úspěchy

ESENER ukazuje, že úspěšné zavádění řešení BOZP je výrazně pravděpodobnější na pracovištích, která do řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví zapojují zaměstnance. Opatření pro řešení psychosociálních rizik, jako je násilí, stres nebo obtěžování, se přibližně dvakrát častěji uplatňují u zaměstnavatelů, kteří tyto problémy konzultují se zaměstnanci, než u těch, kteří je navrhují bez účasti zaměstnanců.

Hlavní překážkou efektivního řešení bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovištích je dle závěrů výzkumu ESENER nedostatek zdrojů, jako je čas, pracovní síla nebo peníze (36 %) a nedostatek povědomí (26 %). Ukázalo se, že i malé firmy dokáží provádět interní hodnocení rizik. Příprava a provedení úspěšných preventivních opatření však vyžaduje podporu v podobě odborných zkušeností, pokynů a nástrojů.

-kk

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine