Etický leadership: Co to je a proč byste se měli snažit tento princip uplatňovat i vy?

Etický leadership. Termín, se kterým se v anglicky psané odborné literatuře můžeme setkat poměrně často (ve znění: „ethical leadership“). O jaký princip se jedná? A proč byste se jej měli snažit do svého stylu řízení zakomponovat i vy?

Ilustrační snímek

Zásady etického leadershipu

Etický leadership podle Addicted2Success.com vykazuje tyto zásady:

  • Integrita. Manažer vykazující etický leadership má vysokou míru integrity. Jeho názory jsou jasně dané a podřízení vědí, co od něho očekávat, protože se chová předvídatelně a drží se svých pevných morálních hodnot.
  • Respekt. Podřízeným se ze strany manažera dostává respektu a lidského přístupu.
  • Inkluze. Etický leadership odsuzuje jakoukoliv formu diskriminace (na základě pohlaví, rasy, věku nebo čehokoliv jiného). A umožňuje všem podřízeným bez rozdílu maximálně projevit svůj potenciál.
  • Spravedlnost. Etický manažer je spravedlivý a měří všem stejným metrem.
  • Jasně definované priority a požadavky. V oblasti komunikace se etický leadership projevuje formou jasně definovaných priorit i jasně komunikovaných požadavků.
  • Společenská odpovědnost. V neposlední řadě stojí etický leadership i na společenské odpovědnosti. Je praktikován s přihlédnutím k sociální spravedlnosti, k ekologickým myšlenkám a k principům udržitelnosti.

Proč byste i vy měli zakomponovat prvky etického leadershipu do vašeho stylu řízení?

Etický leadership umožňuje všem členům týmu do maxima využít svůj potenciál. Tím, že měříte všem stejným metrem a dáváte všem stejný prostor, umožňujete svým podřízeným skutečně využít svých silných stránek a pomoci týmu dosáhnout vytyčených cílů.

A jelikož v jádru etického leadershipu stojí i integrita, jasně definované priority a transparentní komunikace, nedochází k tolika nedorozuměním. Členové týmu vědí, co se po nich chce a co mohou od svého nadřízeného očekávat. A díky tomu pracují více v klidu a v souladu s prioritami a cíli týmu.

Stručně řečeno – z týmového leadershipu těží všichni. Vy, coby manažer, podřízení, ale i celá firma.

 

-mm-

Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success