Ergonomie pracovního místa

Mechanizace a automatizace mění charakter většiny prací, pro poslední roky je charakteristické především vymizení těžké fyzické práce. Vznikají však nové zdravotní fenomény, kterým je třeba čelit.

Řada zdravotních problémů vzniká při práci s počítačem. Nepřirozená a dlouhodobě neměnná poloha vyvolává různé záněty, bolesti, brnění a otoky. Tzv. syndrom RSI postihuje nejčastěji zápěstí a ruce.

Autor příspěvku popisuje uspořádání klávesnice a myši, ale i polohu těla, jež mají vzniku tohoto syndromu zabránit. Zvláštní pozornost věnuje ergonomii očí – volba vertikální frekvence monitoru, volba barev, vzdálenost očí od obrazovky a osvětlení.

Zde naznačené ergonomické nedostatky (a další, jako např. nadměrný hluk ze serverů) mohou vést k chronickému stresu.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz