„Employee empowerement“: Co to je a jak na to?

„Employee empowerment“ je jeden z termínů z oblasti HR a managementu, který se i v tuzemských textech často skloňuje, ale nemá žádný přesný ekvivalent. Můžeme jej přeložit jako „zplnomocnění pracovníků“ nebo „posílení postavení zaměstnanců“. O co se jedná a co byste měli z pozice manažera o tomto přístupu vědět?

Ilustrační snímek

O co jde?

Posilování postavení a pravomocí zaměstnanců je jakýmsi opakem mikro-managementu. Jedná se o postupné rozšiřování pravomocí pracovníků, kteří s přibývajícími zkušenostmi dostávají větší prostor dělat si práci podle svého a rozhodovat se sami. A právě sebevědomí a samostatně pracující zaměstnanci s dostatečnými pravomocemi jsou základem úspěšné a flexibilní firmy.

Jak můžete posílit pravomoci svých podřízených?

 

  • Buďte flexibilní a nebuďte rigidní ve svých představách a požadavcích. Jak uvádí McKinsey & Company, posílení pravomocí pracovníků se neslučuje s rigiditou a stagnací. Abyste umožnili pracovníkům najít nová, lepší řešení, musíte jim dovolit přehodnocovat staré pořádky a systémy. A nesmí vám být líto tyto staré pořádky i opouštět, i když třeba v danou chvíli fungují. Konzervatismus a zplnomocnění zaměstnanců si spolu zkrátka nesednou a pokud chcete mít samostatně pracující podřízené, nesmíte se neustále křečovitě držet statusu quo.
  • Nesnažte se za každou cenu prosazovat svůj názor. Jinými slovy je nutné, abyste potlačili své ego. Členové týmu nikdy nemohou dosáhnout dostatečné samostatnosti, pokud na nimi stojí někdo, kdo si myslí, že jenom on sám vidí a dělá věci nejlépe. Dát prostor svým podřízeným znamená upozadit trochu své názory, uvědomit si, že někdo může mít lepší nápady než vy, a skutečně naslouchat tomu, co ostatní říkají a co si myslí. Stejně tak nesmíte mít za každou cenu poslední nebo hlavní slovo. Někdy budete muset přistoupit na určitý kompromis, který plně neodpovídá tomu, co byste si představovali – to vše je ale ve jménu „employee empowerment“ nutné skousnout.
  • Nekritizujte pracovníky za to, že udělají chybu. V poslední řadě je nutné dát řadovým členům týmu určitý prostor. Nechte je, ať pracují samostatně, zkouší vlastní postupy a hledají svá řešení. Pracovníci nesmí být svázáni normami a přísnými limity. Stejně tak je nutné dát pracovníkům prostor dělat určité chyby. Ty samozřejmě nesmí být fatální, ale zároveň platí, že členové týmu musí mít určitý manévrovací prostor, ve kterém se mohou menších chyb dopouštět, aniž by jim to bylo nějak zazlíváno – protože pamatujte, že chybami se člověk učí.

 

 

-mm-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company