Ekonomika zítřka přichází: Co to znamená pro vzdělávání?

Aby se ti, kteří už jsou dnes pozadu, nepropadli ještě hlouběji, budou nutné značné změny. Následující kroky, které jsou stěžejní v oblasti modernizace vzdělávání, formulovala společnost McKinsey.

Ilustrační snímek

My lidé nejsme moc dobří v tom, když přemýšlíme o budoucnosti nás jako celku, jako kolektivu. Při rozhodování na individuální úrovni tak obvykle nedokážeme vzít v úvahu perspektivy, které nás přesahují. A proto nám sociální inženýři budou poskytovat doporučení ohledně toho, jak přimět lidi, aby se připravili na celoživotní učení. Pravděpodobně to nemůže být ponecháno na lidech samotných.

Abychom se začali učit a zlepšovat, potřebujeme pomoc. Ať už to bude ze strany státu nebo firem, pravděpodobně taková podpora bude nutná. Můžeme tedy očekávat závod mezi institucemi, které se budou předhánět v tom, jakou podporu nabídnou. Počet lidí, kteří se potřebují co nejrychleji naučit nové dovednosti, je vysoký: v Řecku a Španělsku je 50 % lidí ve věku 20-30 let nezaměstnaných.

Současní studenti budou potřebovat nové dovednosti

Výzvy k přizpůsobení budou všudypřítomné. Lidští pracovníci budou dělat to, v čem umělá inteligence a roboti nebudou tak dobří. Růstové nastavení mysli tak bude nutností. Realita nutně nemusí být taková, že lidé za svůj pracovní život projdou mnoha firmami a častokrát změní zaměstnavatele, ale je jisté že se během života budou muset několikrát změnit, pokud mluvíme o jejich vlastním růstu. Zaměstnavatel může být stejný nebo jich může postupně být několik, to však není vlastně vůbec důležité.

V současné době se studenti učí vnímat umělou inteligenci spíše jako člena týmu než jako hrozbu. Profese vyžadující analytické postupy jsou pomalu ale jistě odstraňovány stroji. I díky tomu se mohou absolventi programů MBA specializovat rovnou na vysoce kvalifikované pracovní pozice.

Když jste člověk, stále máte konkurenční výhodu. Změny jsou rychlé a navíc jich přibývá. Studenti by se měli naučit, jaké nástroje oni jako lidé potřebují a jaké dovednosti musejí mít. Také se musejí naučit dobře řídit organizace a správně rozvíjet talent svých budoucích podřízených.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company