Dokáže vaše firma obstát v dnešní době?

Časy jsou krušné a podmínky proměnlivé a nestálé, jak hlásají články. Lídři čelí výzvě přizpůsobit se náhlým změnám,  jsou nuceni utvářet stále promyšlenější strategie a spolupracovat v lokálním i globálním měřítku. Strategií, kterou by měl leadership zvolit, aby v této turbulentní době přežil, se zabývá server Leading Effectively.

Příčina všech problémů je strach ze změny. Lídři ve všech sférách businessu jsou přehlceni náhlými změnami, jejich složitostí a nejednoznačností budoucnosti, která je čeká v důsledku jejich rozhodování. Jestliže chcete čelit budoucím výzvám, musíte se naučit pracovat s četnými omezeními, efektivně kooperovat a skrze vlastní myšlení ovlivňovat kulturu podniku.

Jak se připravit na změny?

Nesnažte se odstranit změny a nejistotu. Transformace nastává v organizacích jen tehdy, když se lídři ztotožní s nejistotou ze změn a neskrývají se za dobře nacvičené postupy a odpovědi. Musíte akceptovat složitost a nejednoznačnost a čelit jí pomocí komplexních taktik, mikromanagementu a procedur.

Nechtějte, aby ostatní dělali změny za vás. Máte-li pocit, že s někým novým do firmy přivane svěží vítr inspirace, který změní doposud zaběhlé postupy, mýlíte se. Chcete-li efektivně ovlivňovat budoucnost vaší společnosti, změňte nejprve své vlastní myšlení ve prospěch nových organizačních postupů a podnikání samotného. Stejně jako globální lídr v odvětví výtahů a eskalátorů KONE, který učí top management vzájemné důvěře a otevřenosti s cílem řešit podnikatelské výzvy skrze lepší komunikaci a pozitivní prostředí. Trénujte také schopnost rychle zaznamenat vše nefungující a nahraďte to lepšími nápady.

Vybudujte si vzájemnou závislost. Čelit změnám musíte všichni společně. Schopnosti lídrů by tak měly být rozvíjeny nejen individuálně, ale také kolektivně ve vzájemně závislém vedení. Vedení je sociální proces, ve kterém funguje vzájemně provázaná hierarchie vedení. Každá z úrovní se musí vypořádat s vlastními výzvami, utvářet strategie a podněcovat ke změnám. Pokud tedy tento proces chcete řešit komplexně, musíte zajistit vzájemnou závislost vedení, která vede větší otevřenosti a hlubšímu pochopení problémů, kterým organizace čelí.

Transformace kultury v reakci na stávající podmínky začíná u seniorních lídrů a je to dlouhý a nesnadný proces. Avšak funguje. Jste ochotni přijmout výzvu?

-bn-

Zdroj: CCL Blog - oficiální blog instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje CCL Blog